מת"ק עציון, יום ג' 1.2.11, אחה"צ

צופות: 
משקיפות: יעל ל.-י'. אביטל פ. (נהיגה), חנה ס. (מדווחת)
01/02/2011
|
אחה"צ

15:15

כשהגענו נפגשנו עם גבר שיצא עם הכרטיס המגנטי שלו. הוא אמר שאין עוד אנשים שמחכים למעלה.

26 אנשים חיכו באולם ההמתנה. הם אמרו לנו שאף אחד לא הוכנס פנימה בשעה האחרונה. התקשרנו, וחיילת אמרה לנו שהיא תבדוק.

15:40

7 אנשים נכנסו.

16:10

התקשרנו, ושוב ב – 16:25.

16:30

החייל הכריז "חאלס" וזה היה הכל לאותו יום! 2 אנשים הורשו להיכנס פנימה לאסוף את האישורים שלהם.

הפניות החוזרות ונשנות שלנו לחיילים שיכניסו את עשרה האנשים הנותרים היו לשווא. החיילים אמרו שהחדר למעלה מלא באנשים, ושהם כורעים תחת נטל העבודה. זה יוצא-מן-הכלל שגרתי מדי – במשך היום פונים מורשים להיכנס לעיתים כל כך לא קרובות, ואז בסופו של היום האשנב נסגר בגלל "לחץ בעבודה".

האישה המוזכרת לוותה באמה, רצתה אישור כניסה לירושלים לתפילות יום שישי. נאמר לה לפנות למת"ק הפלסטיני לצורך זה.

מוקדם יותר גבר אמר שהוא לא קיבל את האישור. הוא לא ידע אם על-ידי המשטרה או שירותי הביטחון. ככל שידענו היה עליו להשיג את המידע הזה מהרשות הפלסטינית (אבל הוא החליט לחכות, ולבדוק קודם במת"ק עציון). נתנו לו את מספרי הטלפון של סילביה ושל חיה, בכל מקרה.

.