שערים חקלאיים

צופות: 
טובה היילפרין, מרים שיש (מדווחת)
13/02/2011
|
אחה"צ

11:50 – ג'יוס דרום - 997 

הגענו ב5 דקות איחור והשער כבר היה סגור – אם נפתח בכלל. קומנדקר צבאי עבר
וצפצף. שאלנו פלסטיני שנלווה אלינו כמה עברו בעת המסיק בשער הזה, הערכה שלו כעשרים ביום.
 
12:15 –  ג'יוס מערב

על אף שנאמר לנו במפורש שהשער הזה לא נפתח בצהריים (טדסה) בדקנו ואכן כך.
 
12:35 -  פלאמיה

פתוח ושומם.
 
01:30 – חבלה

השער פועל. מעבר משני הכיוונים, רועה ועדרו, אוטובוסים של תלמידים, טנדר עם שתילים ועוד.
נגש אלינו ב.מ.ס.נ תושב קלקיליה שיש לו ולמשפחתו 6 דונם בואדי אבו סבין, ע"י צופין. כבר 6 חודשים בלי אישור מעבר,
אף שעובד באישור במשתלות הסמוכות. השטחים רשומים כדין בטאבו, רק במסיק קיבל אישור ל-3 חודשים וזה נגמר.
כל נסיונות הנטיעה שלו עד כה נכשלו בגלל חוסר גישה לשטחים. הופנה למוקד ההומאניטרי.