בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 19.1.11, בוקר

צופות: 
אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
19/01/2011
|
בוקר

 

 

אזור בית לחם,  

06:40, מחסום בית לחם. בוקר "טוב". ארבע עמדות בדיקה היו פתוחות, ורוב הזמן לא היו תורים. המצב היה שפיר גם בצד השני, והאווירה היתה רגועה. אבל – ובמחסום בית לחם יש תמיד אבל – היום הקודם היה סיוט אמיתי, אנשים סיפרו לנו. נראה שמחסום הזה לא יכול לפעול בצורה אחרת.

 

08:00, מת"קinfo-icon עציון. כשישים אנשים.