אשקלון - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
יעל א., ניבה ש.
20/03/2008
|

 

שופט דתי, סגן אלוף, בעבר כבר סרב לומר לנו את שמו.

היום באופן יוצא דופן השופט הגיע מוקדם בשעה 10. וגם אותנו הכניסו מייד,

בלי המתנות וסיפורים. ולכן כולנו חיכינו חצי שעה עד שארגנו את העצורים.

בשעה 10.30 התחילו הדיונים. השלושה הראשונים היו מנועים (ממפגש עם עו"ד).

לוח הזמנים של כל אחד מהדיונים האלו:


מנוע 1. התחלת דיון 10.30 גמר דיון 10.40

מנוע 2. התחלת דיון 10.41 גמר דיון 10.50

מנוע 3. התחלת דיון 10.50 גמר דיון 10.55


עציר מספר 4.   עמר עויוי.  עצור מיום 5.2.08;   התחלת דיון 10.55 גמר דיון 11.07.

הארכה מבוקשת 22 יום. מוגש לשופט דו"ח חסוי. ביום ה 7.2.08 הודיעו למשפחה שהוא עצור, דיברו עם האחות שסירבה לתת את שמה. מייצג אותו עו"ד אנואר אבו עומר, אשר מוכר לנו ( קרי לחוקר) ויודע את תאריך הדיון. החוקר מבקש את הארכת מעצרו.

חשוד: בהתחלה האריכו ב 22 יום, ועוד פעם 22 יום, ואני סיימתי את החקירה והאנשים שאיתי סיימו, ואני אדם חולה והבריאות שלי מידרדרת, כי אני לא מקבל טיפול נכון. אני מקבל תרופות לריאות ולעיניים. החוקר אתמול אמר לי " איתך סיימתי" ואני עצור בגלל האחרים.

לשאלת השופט האם ראה רופא, ענה שכן, אבל שאינו מקבל טיפול ואינו רואה בעינו.

החלטת השופט: לאחר שעיינתי בתיק החקירה נוכחתי שיש חשד סביר.......

הוחלט להאריך ב 15 יום.


עציר מספר 5.  התחלת דיון 11.08 גמר דיון 11.20

סלמן קאוסמי. נעצר ב 5.2.08

עו"ד פהמי עויוי ממועדון האסיר ביקר את העציר לפני שבוע.

החוקר: מבקשים 15 יום לצורכי חקירה, דיבר עם העו"ד שמייצג את החשוד והוא נמצא בשעות אלו בדיונים בירושלים, אם יוכל יגיע לדיונים באשקלון. לא מצאתי אותו בדקות האחרונות מחוץ לכלא אשקלון, וברצוני לומר שגם אם היה מגיע בדקות האחרונות הסוהרים מונחים להכניס אותו במהירות. מבקש מהשופט להיענות לבקשה במלואה.

השופט לעציר: האם הבנת את הבקשה?

העציר: אין לי בעיה עם הבקשה. אבל במהלך החקירה השתמשו איתי בחקירה צבאית ולא בחקירה רגילה, לא הראו לי שום צו של בית המשפט העליון על חקירה צבאית. זו פרשה שקשורה במה שקרה בדימונה [פיגוע], ובמהלך הימים גילו שאין לי קשר לנושא. בחקירה הצבאית סיפרתי סיפור ארוך. במשטרה נתתי אימרה, והכחשתי את כל הסיפור. הורידו אותי שוב לחקירה והכחשתי שוב. ב 27.02.08 הסתיים מעצרי.

ב-28.3.08 האריכו שוב ב 22 יום  וחקרו אותי פעמיים שלוש ואמרו לי שכל מי שקשור לדימונה התגלה, ולי אין קשר, אבל בגלל מה שדיברתי, יש חשד כיצד אני יודע. אז בחקירה הצבאית סיפרתי את הסיפור הזה, כדי להוריד את המשקל ממצפוני, הכול היה סיפור, אבל חלק מסתבר היה נכון. בחקירה הצבאית לא היה שום הגיון, רק רציתי להוריד משקל ממצפוני, והסתבר שחלק נכון. (אין לי טעות החזרה היא במקור).

החלטה: מהעיון בתיק עולה חשד סביר, אבל אין פירוט של ימי החקירה הנדרשים, אבקש להסביר לחוקרים שיש לתקן זאת. כמו כן מתוך התיק אני למד שלחשוד יש עבר פלילי. ובכלל זה מאסר על תנאי בעבירה של השתייכות לארגון עוין. ראוי לציין שגזר הדין מתייחס ל 10.08.05 , והתאריך הזה מצביע על הזמן הלא רב שבו נמצא החשוד בחקירה נוספת. לקחתי בחשבון שהעצור אינו מיוצג בדיון זה, ולפנים משורת הדין אני מורה על הארכת מעצר של 12 יום עד 30.03.08.


עציר מס' 6
נאדל אבו אכרם.
שעת התחלת הדיון 11.30.

העציר אינו יודע מי מיצגו.

החוקר: נעצר ב 28.02.08 נחקר והודה בחשדות המיוחסים לו מיוצג על ידי עו"ד

פהמי עויוי,  שדיברתי איתו הבוקר ואמר לי שאינו יכול להגיע היות ויש לו דיונים בירושלים. יש הסכמה על הארכת מעצר של 11 יום, אשר במהלכם חקירתו תסתיים ותיק החקירה יועבר לתביעה.

השופט לחוקר:  אתה מכיר אותי ויודע שאינני מקבל סיכומים כאלו.

העציר: אין לי תגובה אבל אני רוצה לראות עורך דין.

השופט: (לעציר), העורך דין לא דיבר איתך?

העציר: לא

השופט: הוא טוען שהוא מייצג אותך.

החלטה: מעיון בתיק החקירה נוכחתי לדעת שקיים חשד סביר המיוחס לעציר. על פי דברי החוקר העו"ד המייצג את העציר ניהל איתו שיחה על התיק גופא, מדברי העציר עולה כי אינו מכיר את עו"ד עויוי, ולדבריו לא דיבר איתו מעולם. ממצב דברים זה אני לא יכול לקבל את אי הופעת העורך דין היום, ועל אחת כמה וכמה את ההסכמה כפי שנאמרה על ידי החוקר שיש הסכמה על הארכת המעצר כאשר העו"ד פהמי עויוי  לא מצא לנכון להתייצב לדיון. במצב זה אינני יכול לאשר או לאשש את דברי נציג החשוד אשר אמור לייצג את החשוד ולפקח כמובן על הליך החקירה ותקינותה. בשקלול הכולל לקחתי בחשבון את האינטרס הציבורי מול אינטרס הנאשם אני מאריך ב 8 ימים עד ה 27.03.08 , וזאת על מנת לאפשר מעבר לעופר.