בית לחם (300), יום ד' 29.12.10, בוקר

צופות: 
אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
29/12/2010
|
בוקר

 06:40, מחסום בית לחם.

מעבר מהיר בשני הצדדים. כך גם היה ביום הקודם, אנשים אמרו לנו.