בית לחם (300), נבי יונס, יום ג' 2.11.10, בוקר

צופות: 
ד. ר. מדווחת
02/11/2010
|
בוקר

בית לחם, 6:45

רק שתי תחנות בידוק פתוחות. תורים ארוכים של אנשים שממתינים לעבור, למרות שאומרים לנו שזה לא יום רע.

אנחנו מבקשות תוספת של חיילים שיאיישו את תחנות הבידוק. מישהו אכן מופיע, אבל אחר שכבר עבד – עוזב. למרות זאת, ב – 7:25 לא נותרו עוד ממתינים למעבר.

בוקר שקט.

נבי- יוניס, 8:15

שני בחורים צעירים ביקשו את עזרתנו במציאת עבודה. ננסה לעזור להם.