בית לחם, יום ו' 24.9.10, בוקר

צופות: 
קלר א'
24/09/2010
|
בוקר


 
א' סוכות,
9:00 – 10:30


סגרinfo-icon. כמעט אף אחד לא עובר, פרט לתיירים בודדים.

פתאום מגיע פלסטיני מבית לחם ומציג אישור אך לא מעבירים אותו.
מסתבר שהוא מפורום המשפחות השכולות והוא רוצה לעבור לירושלים לישיבה של הארגון.  החייל מסביר לו שעליו לחזור למת"ק ולבקש שיוסיפו שהאישור תקף גם בזמן סגר. 

אני ניגשת לחייל: תראה, מדובר באדם שפעיל בפורום המשפחות השכולות. זה גוף בלתי רגיל, הם עוברים בבתי ספר, נפגשים עם תלמידים ומקיימים פעילות חשובה ומרגשת. אולי בכל זאת תקרא למפקד והוא יפעיל שיקול דעת ויתן לו ללכת לישיבה שלו.
החייל מראה לי דרגות סמל:- את חושבת שאני סתם יושב פה?

בסופו של דבר הוא מחליט לבדוק ומתקשר – כנראה למת"ק.  אחרי כמה דקות אני מתקשרת למת"ק והם אומרים לי שהם מטפלים בנושא.

תוך כמה דקות הפלסטיני מקבל אישור לעבור לירושלים.