קלקיליה, יום שבת 23.10.10, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
עמירה א. מדווחת
23/10/2010
|
Morning

יום מסיק במטע זיתים של מ. ז.ליד קלקיליה
זו היתה שבת נעימה כשהשמש מסותרת אחרי ענני סתיו. הגענו באוטובוס  דרך "קואליצית הזית" לשטח, והתפצלנו לעזרת שתי משפחות.
מטע הזיתים של מערוף זהרן היה מאורגן לבואנו. יריעות פלסטיק ( "שאדה") היו פרוסות כבר בין העצים עם מגרפות פלסטיק  .
העצים היו עמוסי זיתים. המטע מושקה בטפטפות ממקור מיםinfo-icon המספק מים טובים לשתיה המשמשים גם לחקלאות המקומית בשטח. באיזור החקלאי של קלקיליה ישנן הרבה בארות מים. המטע של זהרן ניטע בשנת 2000 כאשר התנועה היתה פתוחה לפלסטינים. זהו מטע של 220 עצים ע"פ 6 דונם. ב 2002 החל משטר ההיתריםinfo-icon ועמו הבעיות.
זהרן היה ראש עיריית קלקיליה עד 2005 וכיום משמש סגן שר הפנים ברשות ועובד ברמאללה במשך השבוע.
במהלך הבוקר הוזמנו לארוחה בבאר המים לרעש משאבת המים. נערך לכבודנו שולחן עם ארוחת בוקר מסורתית.
בהפסקת עבודה שאלנו את זהרן על הבעיות בהן נתקלים החקלאים בקלקיליה ובאיזור התפר.

1. אי מתן היתרים. היתרים ניתנים רק לבעל האדמה ואולי שני נציגים מהמשפחה. לעיתים זקני המשפחה שאינם מסוגלים יותר לעבודה.
2. זמני פתיחת השערים החקלאים. חצי שעה בבוקר נפתח שער צופין. 6:45-7:15 ונסגר מוקדם מדי    16:30-17:00. השעות המקוצרות לא מותירות די זמן לעבודת החקלאות.
במקרים רבים החיילים מגיעים מאוחר והפלסטינאים מחכים שעה שעתיים.
הרבה מתלונות הפלסטינים הן לגבי פתיחת השערים. אבי מהחטיבה הבטיח לזהרן המשמש כסגן שר הפנים ברשות לפתוח את השער ל 20 שעות. זה היה לפני 3 חודשים, אך כלום לא קרה.
חקלאים עשו מחאה- הפגנה, אך ללא הועיל.
3. העברת כלים לטיהור המים. אין אישורים להעברתם, למרות שיש כספים שניתנו לכך.
4. העברת דלק עם מיכלית. יש להעביר בחביות עם חמורים.
5. חזירים. לפני מספר שנים מישהו הביא חזירים מהגולן לאזור. חזירי הבר פוגעים בשטחי הירקות, ללא אפשרות של הפלסטינים לצוד אותם.

מה הם הזכרונות שלו כילד?
 אביו היה לוקח אותו לשטחי החקלאות שלהם וכאן היו מעבדים את האדמה ומגדלים ירקות. היתה לו מכוורת וייצאו את הדבש לארצות ערב, כשהכל היה פתוח.
מה הן הדאגות, שלו? זהרן בתפקידו פוגש הרבה ישראלים, ויש לו חברים רבים. יחסיו עם יעקב מנור הם כבר משנות ה 90.
לדבריו אם לא יהיה פתרון למו"מ כעת, יש חשש מהתפרצות אלימה באזור. זו תהיה ידם של הקיצונים. הביע דאגה מעזיבת צעירים משכילים את הגדה, בהעדר הזדמנויות עבורם. דואג ממה שיולידו היאוש וחוסר התקווה... החלום שלו לסיים את מיחזור האלימות, שיהיה שלום בין שתי המדינות, גבולות פתוחים ובניית אמון. שאלנו על בניו שהיו איתנו. את שניהם שלח לסדנאות עם צעירים ישראלים בגרמניה. כל ילדיו לומדים באוניברסיטאות, כולל אשתו.
בנו מחמוד (24) הלומד מדעי המדינה באבו דיס, חולם להגיע ל...ים. היה בו פעם אחרונה לפני 5 שנים. שואף להקים בית ברמאללה.מקווה למצוא עבודה ברשות.
בסוף סיפר זהרן על מעצר בנו הצעיר הקייץ. הצבא עושה מעצרים כל הזמן גם לאנשי פתח. עוצרinfo-icon באמצע הלילה ואחר כך משחרר... כך סתם להעביר מסר... בקייץ הוא ואשתו היו בטורקיה וקיבל טלפון שהצבא נכנס בלילה לביתו, הרסו דברים בבית בחיפושים... בסוף מצאו רובה שהרשות נתנה לו להגנה עצמית, בחדר השינה שלו. כיון שכך, עצרו את הבן הצעיר (17) לשבוע. הבן חזר עם טראומה.