בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 9.5.10, אחה"צ

תגיות: 
צופות: 
דניאלה ג., נאוה ד. (מדווחת)
09/05/2010
|
אחה"צ
Seriously? Does this make us safer?

    מת"קinfo-icon עציון 15:00: 4- 5 מכוניות במגרש החניה. באולם ההמתנה 3 גברים. אחד מהם מחכה למישהו שנכנס. שני האחרים אומרים שהם מחכים רבע שעה.אין אף אחד בחלון. אחרי כמה דקות נכנס מישהו למשרד, לבוש אזרחי. הוא לא עונה לנו אלא קורא בשם. ברור שהוא איש שב"כ. הבנו שהוא קורא לבחור שחיכה בחוץ. הצענו לקרוא לו והוא הודה לנו. הבחור נכנס ונשלח שוב לחכות. בינתיים

נכנס עוד בחור שסיפר שהוא מחכה כבר משעה 11:00 ותעודת הזהות שלו בפנים. איש השב"כ אומר רק

שהוא צריך לחכות. לאחר כעשרים דקות הבחור נקרא פנימה רק כדי שיתנו לו הזמנה ליום שלישי כי

היום כבר מאוחר. הוא סיפר לנו שהוא מובטל עם חמישה ילדים.בינתיים החייל הגיע לחלון ומכניס מיד

את מי שחיכו בחוץ ועוד מספר אנשים שהגיעו.

מחסום בית לחם,
16:00: נראה בהתחלה כזרם רגיל של

אנשים עד שהגיעו כמה אוטובוסים עם הרבה פועלים. שוב נוצרו בחוץ שני התורים המוכרים. בניגוד

למצב הרגיל התורים התארכו והגיעו עד המדרכה והאנשים לא התקדמו. נכנסנו פנימה. היו שלוש עמדות

שהתנהלו באיטיות. הגיע שוטר ונתן הוראה לפתוח את הדלת ולאפשר לכולם לעבור ללא בדיקה. תוך שתי דקות כולם עוברים. הסתבר שהמחשבים אינם תקינים ולדבריו "אין סיבה שהם יסבלו בגלל זה".