בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 5.5.10, בוקר

צופות: 
אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
05/05/2010
|
בוקר

 06:40, מחסום בית לחם. על פניהם של היוצאים מן המחסום היה שפוך חיוך; אנחנו כבר יודעות לקרוא את הסימנים – זה היה אחד מאותם בקרים שהם בגדר נס, שהכל פועל כמו שצריך. גם הנחנו שנציג המת"ק נוכח במחסום – לאיש הזה באמת אכפת, ויש לו יכולת ארגון. היה נוגע ללב לראות קהל נרגש סובב אותו להודות לו, וכל זאת רק משום שהמעבר היה מהיר.
 

 08:15, מת"קinfo-icon עציון. כעשרה ממתינים. על דלת אולם ההמתנה תלויה הודעה בערבית שהמחסום סגור היום, ורק מקרים דחופים יטופלו. כרגיל במקרים כאלה, האנשים המשיכו לחכות, אולי בכל זאת מישהו שם למעלה יחליט אחרת.