מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רוני ה', טובה ש'(מדווחת)
10/12/2007
|

איש ושמו "אביגדור" פתח לנו דלתות לאורך הפרוזדורים השחורים. הושיבו אותנו בחדר ההמתנה של עורכי דין. תחכו, אמרו לנו. חיכינו חצי שעה שימצאו את המלווה הנכון לקחת אותנו לאולם המשפט.

החוקר אבי בא לקחת את הסנגורים, ואותנו לא לקח.

היו כ-14 תיקים היום להארכת מעצר. רק שנים היו פתוחים לסנגורים ולנו. היתר מנועים.

שופט: חנן רובינשטיין

העצור הראשון: מנוע

העצור השני (לא יכולנו להשיג את שמו לא מהחוקר וגם לא מהסנגור) ניהל שיחה עם סנגורו כמה דקות לפני התחלת המשפט ,כאשר אבי מקשיב לכל מילה.

נעצר ב-01.11.2007

הסנגור פתח את דבריו בפני השופט: הוא כופר במיוחס לו. למה החוקר מבקש הארכה של 22 יום? זו ההארכה השלישית. מה עשיתם עד עכשיו?

החוקר: הוא מסר גרסה חלקית, צריך להמשיך לחקור.

סנגור: למה?

חוקר: הכול מופיע בדו"ח הסודי וגם כמה פעולות נוספות שברצוננו לבצע.

סנגור: למה לא סיימתם בהארכה הקודמת?

חוקר: חסוי.

שופט: (מעיין בתיק ומחליט לעזור לחוקר) יש התפתחות בחקירה שבלי הארכה לא יוכלו לחקור. צריך להמשיך ולקדם, זקוקים להארכה. הכול מופיע בדו"ח הסודי. יש חידושים נוספים שקשורים לפרשה.....בשלב זה לא אוכל להתייחס למה שקשור לאחרים המופיעים בתיק.

סנגור: זו ההארכה השלישית, כאשר החקירה של החשוד למעשה הסתיימה.

אין להיעתר לבקשת החוקר. העצור נתן כבר גרסה מלאה בחקירתו היומיומית. אני מבקש לראות את החומר החסוי...... אם יש צורך אפשר להאריך רק במספר ימים.

שופט: עיינתי בתיק החקירה הכולל דו"ח מידע סודי מהיום ודוחות מידע קודמים. כמו כן עולה שהחשוד נחקר כל יום בעת שהותו במעצר. נכון שהחשוד עצור כ40 יום. יחד עם זאות, המשך חקירתו נחוצה לבירור של פרטים נוספים שיש לבדוק. החקירה טרם מוצאה [מציין את התת-סעיפים שמצריכים בירורים, ולכן העצור חייב להישאר במעצר]. לא ניתן עדיין להגיש את התיק לתביעה הצבאית.

אשר ל22 ימי המעצר שהחוקר דורש, מבקש השופט שיש להשתדל לקצר את זמן המעצר ומצפה שהחקירה תבוא לסיומה.

הוא פוסק על 15 ימי הארכת מעצר. העצור מתמרמר על ההחלטה.

ביקשנו לברר את שמו של האדם בחקירה ולא החוקר, ואף לא הסנגור הסכימו לתת לנו את שמו.

הוכנס עצור שני : היו דיבורים בינו לבין החוקר והסנגור (בערבית). אחרי כמה דקות הוא הוצא מהחדר, ואנו נשארנו בלי להבין כלום על המהלך שהתרחש.

החוקר אבי הודיע לנו שלהיום אין יותר הארכות מעצר שנורשה לצפות בהן, כי יתר המקרים הם של מנועים. (נראה לנו שבכל פעם זמן הצפייה שמקצים לנו הולך ומתקצר). הוא ליווה אותנו החוצה בנחישות. מאחורי דלת היציאה של אחד הפרוזדורים המובילים לפרוזדור נוסף, ישב מתחתיו עצור מנוע, כשבירכיו מכופפות וידיו כפותות מאחורי גבו. הוא אמור לא לשמוע שמות או כל דיבור אחר.

החוקר נחוש בדעתו להוציא אותנו החוצה מהר ככל האפשר.