דיר בלוט, חבלה, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 19.5.10, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
עפרה ה., הגר ל.
19/05/2010
|
Afternoon

 
 
דיווח על מחסומים קיימים, ישנים וחדשים:

1.      היציאה מכפר א'דיק לכביש הראשי (המשך של כביש 446 לכיוון כביש 5). מאחר והנסיעה בו מותרת לפלסטינים, לכאורה לא ברורה הסיבה הבטחונית מדוע היציאה הזאת עדיין חסומה כאשר כל החסימות באיזור הוסרו ועל הכביש מתנהלת תנועת כלי רכב פלסטינים.

אך אם מסתכלים על מפת ההתנחלויות לאורך הכביש: פדואל וההרחבה (ישוב חדש לגמרי), ברוכין, עלי-זהב, כולם ישובים שנמצאים בתנופת בניה, מתבררת הסיבה האמיתית כנראה: למנוע מעבר טרקטורים למטעי הזיתים והחממות באזור. למכוניות אין בעיה לצאת גם דרך ברוקין, אבל בשביל טרקטור לעשות מסלול של 10-20 ק"מ כל יום למטעי הזיתים ובחזרה, זו הוצאה ניכרת.

2.      מחסום דיר בלוט על כביש 446 אינו מאוייש אך לא פורק. על הכביש צפונה לכיוון זאוויה הוצב שלט אדום המודיע שהאזור הוא אזור A (אינשאללה). מאחר ולא ידוע לנו על הסכמי אוסלו חדשים, זהו שלט שקרי.

3.      המעבר מכביש הכניסה לאריאל לעבר סלפית עדייין חסום, למרות שקיים שלט חדש המצביע על סלפית.

4.      מחסום הכניסה לכיף-אל-ח'ארס לא היה מאוייש, אך המגדל עומד על תילו ושער הברזל קיים.

5.      מחסום דרומי בכפר עזון-עתמה: גישה מוגבלת לתושבים המתגוררים ממערב למחסום. הגבלות מעבר סחורות. מפקד המחסום שלם לגמרי עם תפקיד הפקח הכלכלי שעליו למלא "למה שהערבים יתפרנסו צריך לתת פרנסה לישראל" כה אמר הרב-טוראי.

6.      נבנתה גדר חדשה המתחברת לגדר הישנה קרוב למזלג הכבישים אלפי-מנשה – ראס טירה, מקיפה מצפון וממזרח את ראס-טירה ומתחברת לגדר הקיימת מדרום לראס-טירה. התנועה מהכפרים שהיו במובלעת אלפי-מנשה: ראס-טירה, דבעה, חלק משבט ואדי ראשה לקלקיליה ולכפרים בסביבה חפשית, אך חלק גדול מאדמותיהם עדיין נשאר מהצד של אלפי מנשה וגישתם אליו דרך 2 שעריםinfo-icon חקלאיים מוגבלת.

7.      מחסום כניסה/יציאה דרומית מקלקיליה של כוחות הבטחון הפלסטינים. מחסום של המשטרה הפלסטינית ביציאה הראשית (מזרחית) מקלקיליה.

8.      שער חקלאי חאבלה – מעבר של תושבי חאבלה, קלקיליה לאדמותיהם. שעת פתיחה בערב: 16:45 עד 17:45. דווקא בחורף שעות הפתיחה היו מאוחרות יותר. אכן צבא-הגנה לישראל דואג דווקא בקיץ שלא יעבדו עד כל כך מאוחר בשדות. אין ספק ששיקולי בטחון כבדי משקל מנחים את הצבא בקביעת שעת הפתיחה של השער.

9.      מחסום במעבר 109 (מעבר אליהו) היה פעיל היום, למרות הסגר על כניסת פועלים לישראל.

 דיווח על מחסומים שהוסרו באזור בו נסענו:

1.      היציאה מכפר ברוקין לכביש 5, דרך המשכו של כביש 446. החסימה הוסרה בעונת המסיק האחרונה.
הכביש הפלסטיני, שהיה נסגר בשער אפור, פתוח גם הוא לתנועה.

2.      היציאה מחארס לצומת ברקן היתה פתוחה.

3.      מחסום קרוואת בני-חסן אשר כבר זמן רב לא היה מאוייש, השער פורק אך שני סלעים בולטים, ללא אזהרה, אל תוך הכביש.

4.      הכניסה לעזון עתמה פתוחה, המחסום הצפוני אינו מאוייש, החל מתחילת אפריל ש.ז. מבני המחסום עדיין קיימים.
5.      פורקה הגדר מדרום לכפרים דבעה וחירבת ראס וממזרח לראס עטיה. ילדים רוכבים על אופניים על הכביש, אחרים מפרקים שאריות ברזל בצידי הכביש, נער אחד מחזיק בידו שלט אדום האוסר לגעת בגדר שהיתה. טרקטורים אוספים את גדרות התיל שהצבא השאיר. כפרים שהתרחקו עם הקמת הגדר, התקרבו שוב עם הורדתה, ואנשים שהיו רחוקים מאדמתם, גם אם זו גבלה בביתם, יכולים שוב להגיע אליה בנעלי בית.
אך לאחרים אשר הגדר החדשה ביתרה את אדמותיהם, אלו התרחקו מהם מאוד.
 

מסלול המשמרת:
כביש 5, ירידה בצומת ברוקין ונסיעה דרך מחסום כפר א'דיכ עד צומת דיר בלוט על כביש 446, חזרה לכיוון כביש 5, כניסה לברוקין ונסיעה על כביש הפלסטיני מברוקין לצומת ברקן, נסיעה על כביש 5, כניסה לכיף-אל-חארס, נסיעה בכביש הפלסטיני לחארס, המשך לקרוואת בני-חסן, בידיא, סניריה, בית-אמין, עזון עתמה. כניסה לכפר ונסיעה למחסום הדרומי. חזרה למטה והמשך נסיעה עד ראס-עטיה. חצית כביש הבטחון ונסיעה לכפר דבעה- השקפנו על הגדר שפורקה וכביש הבטחון שהפך לכביש רגיל. חזרה לכיוון מה שהיה מחסום ראס-עטיה ונסיעה על כביש הבטחון לשעבר בקטע הגדר שפורקה עד למקום בו נחסם הכביש ע"י קטע הגדר הישנה אשר מתחברת לגדר החדשה המקיפה את חירבת ראס-טירה. במקום קיים שער חקלאי, איננו יודעות אם הוא כבר פעיל.חזרה לאורך כביש הבטחון לשעבר והמשך עליו צפונה עד המקום בו הגדר החדשה נפגשת עם הגדר הישנה של מובלעת חאבלה. תצפית על שער חקלאי הנמצא במזלג הכבישים, בו היו פונים לכיוון חירבת א'ראס מהכביש לאלפי מנשה.חזרה על כביש הבטחון לשעבר , חצית ראס עטיה ונסיעה עד שער חאבלה. החיילים מסרבים לאפשר לנו לעבור, פונות לאחור ויוצאות דרך השכונה הדרומית של קלקיליה תוך כדי התפעלות מהשדרות והגינות החדשות ברחובות העיר.