בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 26.5.10, בוקר

צופות: 
אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
26/05/2010
|
בוקר

   06:40, מחסום בית לחם. שלושה אשנבים היו פתוחים. התורים היו לעתים ארוכים מאוד; לעתים לא היו תורים כלל. הבעיה, כרגיל, היתה בצד השני. שני מתנדבים בארגון האקומני אמרו שהם המתינו בתור ההומניטרי כחמישים דקות. וכתמיד, ישנה הבעיה של הבריונים שנדחפים בכוח לראש התור. שתי חיילות שישבו באשנב הקרוב לכניסה בירכו בחיוך כל אחד ואחד ב"שלום" ובתום הבדיקה אמרו "תודה" ו"שיהיה לך יום נעים". אנשים היו מוכי תדהמה - וכך גם אנחנו - ולמרות הדוחק וההמתנה הארוכה והמתסכלת בצד השני, רבים יצאו מחייכים. 

08:30, מת"קinfo-icon עציון. שני מנועי שב"כ פנו אלינו.