זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום א' 13.6.10, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
איילה ה., מיה גן-צבי (מדווחת וצילמה)
13/06/2010
|
Morning

התחלנו את המשמרת בשער החקלאי חבלה אליו הגענו בסביבות שבע וחצי בבוקר. השער החקלאי בחבלה
משני צידי השער ממתינים פועלים ספורים ועוברים אחד אחד לאחר הצגת תעודות. מידי פעם מגיעה משאית או עגלה עמוסה בציוד ותוצרת חקלאית וגם הן עוברות לאחר בדיקה קפדנית של אישורים. בסככה ליד השער ממתינים פועלים להסעה לעבודתם. אחד מהם ענה לשאלתנו אודות מעבר אוטובוס הילדים לבי"ס ואמר כי הם יצאו לחופש.
המשכנו בנסיעה על כביש 55 דרך מעבר אליהו לכביש 5066 לתוך חארת'. הרחוב הראשי שקט וריק בשעת בוקר זו ורק מעט מבעלי החנויות החלו לסדר את מרכולתם. אנחנו ממשיכות בנסיעה, יוצאות לכיוון כיפל חארת' ומבחינות בהאמר צבאי על אם הדרך החונה מתחת לאחד העצים. מחסום כיפל חארת' פתוח ואין חייל הנראה לעין.בצומת זעתרה מעט רכבים העוברים בבדיקה מהירה מלבד אוטובוס אליו נכנס חייל לבדוק. במחסום חווארה חווארה - משאית לא מורשית לעבור
התנועה ערנית. תור ארוך של רכבים בכיוון היציאה משכם והם נבדקים אחד אחד במבט.
רכבים מסחריים נבדקים ביתר קפדנות ומלבד משאית אחת לא מקבלים אישור לעבור. בכיוון הכניסה לשכם רכבים עוברים ללא בדיקה והמעבר ניתן אף לרכבים בעלי לוחית זיהוי ישראלית.

בדרך חזרה ראינו כי הרכבים בזעתרה נבדקים במבט בלבד ולא נוצר תור.

זיתא ג'מעין זיתא ג'מעין - כניסה פתוחה
הכניסה מכביש 5 עדיין פתוחה וגם השער למארדה פתוח. מטרים ספורים מערבה הבחנו בפרצה רחבה בגדר של מארדה דרכה עברו ילדים ולידה חיכתה אישה להסעה.
כמה זמן יעבור עד שתתוקן שנית?