חווארה, יום ג' 22.6.10, אחה"צ

מקום: 
צופות: 
יהודית כ' ברוריה ר' (מדווחת).
22/06/2010
|
אחה"צ

סיור בכפרים: חארס, כיפל חארס, קירה, גמאעין, עינבוס, חווארה.

נסענו במסלול הרגיל שלנו, פגשנו מעט מאד אנשים ורוב החנויות היו סגורות. כנראה שהשרב הכבד השאיר את האנשים בבית.

בכפר חארס דברנו עם בעלי חנות מכלת אשר התלוננו על אי מתן רישיונות בנייה בכפר, כתוצאה מכך אנשים אינם יכולים להתחתן ולהקים משפחות. הכפר נמצא בשטח C ואנשים אפילו אינם מורשים לחפור בור מיםinfo-icon לאיסוף מי גשמים בחצרם הפרטית. חלק גדול מצעירי הכפר עובדים בברקן או אריאל ואינם יכולים לעבוד בישראל. כך לדבריהם דוחפים את הצעירים לזריקת אבנים.

בכיפל חארס פגשנו אדם מעט יותר אופטימי אשר חושב כי  השלום בין היהודים והערבים בוא יבוא, לדעתו אנשי הדת  משני הצדדים מחבלים במאמצי השלום. ליד ביתו מוקם מבנה גדול ולדבריו זה יהיה מרכז קניות.

בכפר עינבוס רצינו לבקר את מכרנו, אותו אנו מבקרים בכל סיור ומנסים לעזור לו אך גם חנותו הייתה סגורה.

במחסום חווארה לא בודקים את המכוניות הנכנסות את היוצאות בודקים בדיקה אקראית.