בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 7.7.10, בוקר

צופות: 
אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
07/07/2010
|
בוקר

 

06:40, מחסום בית לחם. שלוש עמדות בדיקה היו פתוחות, אבל זמן קצר לאחר הגיענו אחת נסגרה, נפתחה לזמן קצר ושוב נסגרה. בהתאם לכך, התורים היו ארוכים רוב הזמן. בצד הפלסטיני, אנשים אמרו לנו, המעבר היה מהיר למדי, ובסביבות 07:00 היה כמעט ריק בצד ההוא, לא בצד שלנו. 

 08:15, מת"קinfo-icon עציון. כשישים אנשים.