פתח תקווה

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
שאולה ה., שרה ק.
23/01/2007
|

השופט: רס"ן איתי רגב

התובע: עאטף

המתורגמן: אדאם

הדיון מתחיל בשעה 10:30 משום שהתובע לא הספיק להכין חלק מהתיקים בזמן.

הדיונים מצטיינים היום בטיעונים מרשימים של הסנגורים. בתיקים רבים אם מביעים התנגדות להארכת המעצר ובמיוחד להארכות מניעה. הם חוקרים את התובעים ולוחצים על בית המשפט לקחת אחריות שיפוטית. יש אפילו שחרור אחד שהתביעה ממהרת לעשות כל מאמץ כדי למנוע אותו.

עציר 1 - מוג'אהד נסים דייב משאיח משכם, ת.ז. 850024647

הובא לדיון מכלא תל מונד.

האשמה: פגיעה בביטחון האזור. נעצר ב-1.1.07.

התביעה מבקשת להאריך את המעצר ב-23 ימים כדי להכין את התיק לתביעה.

סנגור: עוד ניזאר מחג'נה

מסכים להארכת המעצר. החשוד הודה באשמה.

השופט מבקש ממנו להסביר לעציר את ההחלטה. מאריך את המעצר עד 15.2.07 בחצות.

הדיון נמשך פחות מדקה.

עציר 2 - זיד זיאד יחיא קאסם משכם, ת.ז. 948398011.

נעצר ב-8.1.07. האשמה - פגיעה בביטחון האזור.

התביעה מבקשת להאריך את המעצר ב-23 ימים.

סנגור: עוד ניזאר מחג'נה

מתנגד לבקשה להארכת מעצר. החשוד משתף פעולה עם החוקרים אבל מכחיש בתוקף את האשמה שמייחסים לו. לא היה עימות בינו ובין מפלילים. תמוה אילו ראיות יש בתיק שמצדיקות הארכת מעצר. מבקש מבית המשפט לעיין בחומר הסודי ולבדוק נקודה זו. אפשר להשלים את החקירה תוך ימים ספורים.

שופט: אין לו די חומר בתיק ולכן דוחה את המשך הדיון בתיק לשלב מאוחר יותר.

לבסוף מאריך את המעצר ב-8 ימים, עד 31.1.07 בחצות.

עציר 3 - מוחמד חאלד מחמד סוראני ת.ז. 850346578, מקלקיליה, מנוע. יליד 1988

האשמה - פגיעה בביטחון האזור. נעצר ב-18.1.07. המניעה בתוקף עד 28.1.07.

התביעה מבקשת להאריך את המעצר ב-15 ימים.

סנגור: עו"ד עאבד

מתנגד לבקשה להארכת המעצר. העציר נמצא במעצר שבוע ובתקופה זו נחקר רק פעם אחת על ידי המשטרה ופעם אחת על ידי השב"כ. מבקש מהשופט לבדוק את התקדמות החקירה ולשקול אם אין מקום לקצר במידת האפשר את המניעה.

שופט: קרא את פעולות החקירה המתוכננות ואת החקירה שבוצעה. החקירה מתנהלת באופן סביר ולכן הוא מאשר את בקשת התביעה - הארכת מעצר ב-15 ימים, עד 7.2.07 בחצות..

עציר 3 - מוראד חסן טאהר כסאב מכפר בלאטה, ת.ז. 906157805

נעצר ב-2.1.07

הודה באשמה של צילום שני מפגעים בזמן פעולה ובסיוע להוצאת פיגועים. איש חמאס.

התביעה מבקשת להאריך את המעצר ב-23 ימים.

סנגור: עוד ניזאר מחג'נה

הסנגור משוחח במשך כ-5 דקות עם העציר. הם מכירים מדיונים קודמים. העציר ערני ויוזם שיחה בעצמו. בסיום השיחה הם לוחצים ידיים.

הסנגור מסכים להארכת המעצר.

המעצר הוארץ עד 15.2.07 בחצות.

הוא משוחח עוד כ-3 דקות עם העציר אחרי אישור ההסכמה על ידי השופט.

עציר 4 - מועתד אניס אמין אבו חסין מבורקה, ת.ז. 950346098

נעמר ב-2.1.07 באשמת פגיעה בביטחון האזור.

התביעה מבקשת הארכת מעצר ב-23 ימים לצורך העברת התיק לתביעה.

סנגור: עוד ניזאר מחג'נה

במהלך השיחה של הסנגור עם העציר מעיר השופט שבדיון הקודם העציר התלונן על בעיות בדרכי השתן. מבקש לברר מה שלומו.

הסנגור משוחח גם הפעם במשך כמה דקות עם העציר.

מתנגד לבקשה להארכת המעצר. יש חשד ספציפי ואפשר להסתפק בתקופת מעצר קצרה יותר. לא היה עימות בין העציר למפלילים. הוא מציין שיש עדיין בעיות בדרכי השתן. נתנו לעציר תרופות רק פעם אחת.

השופט מעיר שהשוטר אמר לו שנתנו לעציר תרופות כמה פעמים.

קורא בעיון את הכתוב בתיק.

שופט - העציר מכחיש השתתפות באירוע מסוים אך הודה בהשתתפות באירועים אחרים ולכן הוא מאשר את הארכת המעצר לצורך הגשת תיק תביעה. מבקש שרופא יבדוק אותו וייתן לו טיפול מתאים.

המעצר הוארך עד 13.2.07 בחצות.

הסנגור משוחח שוב עם העציר כמה דקות אחרי החלטת השופט ולוחץ את ידו.

הדיון נמשך 8 דקות.

עציר 5 - ג'אסר מוחמד סעיד עבו עאמר, מנוע.

מגיע פקד לדיון בהארכת המניעה. מבקשים להאריך את המניעה עד 30.1.07 במקביל ובכפוף להארכת המעצר. מציין שאם יהיה אפשר להסיר את המניעה עוד קודם לכן, היא תוסר. זו הארכת מניעה שלישית. העציר נמצא במעצר ב-7.12.06. המניעה הראשונה נדונה ב-17.12.06.

מאוחר יותר היום ידונו גם בהארכת המעצר של העציר.

סנגור: עוד ניזאר מחג'נה

מתנגד להארכת המניעה ומציג שורה של שאלות לתובע:

האם החשוד מודה באשמה או מכחיש אותה?, החשוד נמצא בחקירה 50 יום, האם גרסתו משתנה?

התובע מפנה את בית המשפט לתיק החסוי.

הסנגור מבקש הבהרה מהשופט כי בכל פעם שהוא מבקש אם החשוד מודה או מכחיש מפנים אותו לתיק החסוי.

הוא מוטרד מהשאלה אם העציר בכלל יודע שמונה לו עורך דין שיגן עליו. האם מישהו דיווח לו?

לתובע אין תשובה. הוא אינו יודע. הוא מנסה לבדוק אם כתוב על כך משהו בתיק אבל לא מוצא דבר. מבטיח לברר.

הסנגור ממשיך לשאול:

האם יש כיוון לחקירה או שיש בכל פעם התפתחויות חדשות שמצדיקות את הארכת המניעה?

הסנגור שואל אם התביעה ביצעה את כל הפעולות שבגינן ביקשה הארכת מניעה בדיון הקודם.

מדוע לא היה די בהארכות הקודמות כדי להשלים את החקירה?

התובע חוזר בכל פעם על תשובתו ומפנה את בית המשפט לבדוק מה כתוב בתיק החסוי. מדגיש שהוא כבר אמר שהמניעה תקוצר אם לא יהיה בה צורך.

הסנגור מתעקש ושואל אם מדובר בחקירה כללית בכמה פרשיות ולא אשמה ספציפית הממוקדת בפרשה אחת? הוא עומד על דרישתו לקבל הבהרה כי לטענתו אם אין מדובר בפרשה מסועפת אין צורך להאריך את המניעה..

השופט מבהיר: יש חשדות מסוימים מאוד אבל אינו יכול לפרט אם מדובר בפרשה אחת או בכמה פרשיות.

הסנגור ממשיך ושואל אם היו עימותים עם חשודים אחרים ופונה במפגיע ושואל את התובע אם הוא מעורב בכלל בחקירה ויודע במה מדובר.

התובע אינו מעורב ישירות אבל לטענתו הוא מכיר היטב את העציר כי הוא שומר עליו ומעורה בפרטי החקירה. הוא מציין לבקשת הסנגור שהעציר בריא ושלם ומרגיש טוב.

הסנגור מסכם: מתנגד בתוקף להארכת המניעה. החשוד נמצא במניעה כבר תקופה ארוכה ולא ייתכן שהחקירה תתבצע במשך תקופה כה ארוכה בלי מפגש עם עורך דין. זו פגיעה קשה בזכויות יסוד של הנאשם. לא ברור אם החשוד יודע שהוא מנוע ואם יש לו עורך דין. לא ברור באילו חשדות מאשימים אותו שבגללן הוא עצור ומנוע זמן כה רב. לא ברור אם יש לו מפלילים וכמה פעולות יש לבצע כדי להשלים את החקירה. מבקש ביקורת שיפוטית.כדי להבטיח שהעציר יודע מהן זכויותיו. מבקש מהשופט לעיין בתיק החסוי ולהבטיח שכל פעולות החקירה שהתבקשו בדיון הקודם בהארכת המניעה אכן בוצעו.

השופט רוצה לשמוע את גרסתו של החשוד שתוצג בדיון בהארכת המעצר שלו ולכן הוא דוחה את החלטתו לשלב מאוחר יותר במשך היום.

בהמשך מתנהל דיון בהארכת המעצר של המנוע.

הסנגור מציין שהעציר עייף מאוד כי הוא עובר חקירה אינטנסיבית. אפשר לקצר את המעצר ל-8 ימים כך שעם תום המניעה יסתיים גם המעצר וכך הוא יוכל לייצג אותו בדיון הבא.

ההחלטה: הארכת מעצר ב-15 ימים.

הארכת מניעה עד 30.1.07. (הוא מנוע כבר 50 ימים).

עציר 6 - מוחמד ג'מאל כמאל עבד אלעני מבקה אל חטאב, ת.ז. 850447335

נעצר ב-27.12.06, האשמה: פגיעה בביטחון האזור.

בקשה להארכת המעצר ב-23 ימים.

סנגור: עו"ד עאבד

העציר במצב רוח טוב. מרבה לחייך ומנהל שיחה ארוכה עם הסנגור.

התיק הועבר להכנת תביעה.

הסנגור מסכים להארכת המעצר לצורך הכנת תיק תביעה.

המעצר הוארך עד 15.2.07 בחצות.

הדיון מסתיים בתוך כדקה.

עציר 7 - מוחמד זיאד אדיב פארס משכם, ת.ז. 851762195

נעמר ב-7.1.07

סנגור: עו"ד עאבד

גם כאן לוחץ העציר בחום את ידו של הסנגור.

יש הסכמה להארכת המעצר ב-23 ימים, עד 15.2.07 בחצות. ולכן הדיון מסתיים במהירות (בתוך כדקה).

עציר 8 - צובחי בלאל מוחמד צובחי דאוד, ת.ז. 852475862 מקלקיליה.

נעצר ב-8.1.07.

התביעה מבקשת הארכת מעצר ב-23 ימים לצורך הכנת תיק תביעה. זוהי הארכת המעצר הראשונה שלו. היה מנוע בעבר.

האשמה - פעילות צבאית, קשר עם פעילים בעזה. העברת כספים לצורך רכישת אמל"ח.

סנגור: עו"ד עאבד

יש הסכמה להארכת המעצר.

המעצר מוארך ב-23 ימים עד 15.2.07.

עציר 9 - מוניר נאיף מוחמד שהאב משכם, ת.ז. 903912251.

נעצר ב-18.1.07.

בקשה להארכת מעצר ב-22 יום בגין פגיעה בביטחון האזור.

סנגור: עוד ניזאר מחג'נה

מתנגד לבקשה. העציר טוען שהוא חף מפשע. אין לו קשר לחשדות המיוחסים לו. הוא עובד בעיריית שכם, נשוי ואב לשני ילדים. העציר מופתע ממעצרו. הוא לא שייך לארגון כלשהו. מבקש לשחרר מיידית. ידוע היכן הוא עובד והיכן הוא גר ואם יש צורך אפשר תמיד לחזור ולעצור אותו. מציין שהעציר סובל מבקע בצד שמאל ומפריצת דיסק. בחקירה אוזקים את ידיו לאחור וזה מכאיב לו מאוד ומחמיר את מצבו. מציין שהעבירו את החשוד מתא לתא בלי להעביר את חפציו. מבקש לספק לעציר השגחה רפואית.

שופט: שואל אם העציר מסר לרופא שהוא סובל מבקע ומפריצת דיסק והעציר מציין שלא אמר.

מציין שבתיק החסוי עולה שיש מידע מודיעיני מבוסס ומהימן שמצדיק את המשך המעצר. מאריך את הבקשה ב-22 ימים, עד 15.2.07 בחצות, ומבקש שייבדק על ידי רופא.

הסנגור חוזר ומדגיש את הבעיה הנובעת מפריצת הדיסק.

השופט מציין בתיק שתנאי החקירה ייקבעו על ידי רופא.

בתום הדיון משוחח הסנגור ארוכות עם העציר שנראה כעוס מאוד על ההחלטה בעניינו.

הדיון נמשך כ-10 דקות.

עציר 10 - מוחמד זיאד פארס.

איש מבוגר, מהנדס. נכחנו בהארכות מעצר קודמות שלו.

התביעה מבקשת להאריך את מעצרו ב-15 ימים.

סנגור: עו"ד עאבד

הסנגור מתנגד להארכת המעצר ופותח בשורה של שאלות לתובע:

ביקשו את ההארכה הקודמת כדי לבצע פעולות חקירה מסוימות. האם הן בוצעו?

האם החשוד נחקר פרונטלית בתקופת המעצר?

בשתי השאלות, התובע מפנה לתיק החסוי.

העציר טוען שנחקר רק פעם אחת מאז הארכת המעצר הקודמת. האם התובע מכיר את התיק?

האם יש חשד ספציפי?

התובע עונה: פגיעה בביטחון האזור.

האם יש מפלילים?

התובע: לא ידוע לי. הכול בדוח המפורט בתיק.

האם הדוח הזה שונה מהדוח שהוגש לפני 15 ימים?

התובע בודק מה כתוב בתיק ועונה: הדוח שונה.

הסנגור ממשיך ושואל: כמה פעולות את מבקש לבצע בדוח החדש?

התובע מפנה לתיק החסוי.

האם יש משהו שעולה מפעולות החקירה הקודמות?

התובע מפנה לתיק החסוי.

האם מתכוונים לבצע פעולות של חקירה פרונטלית על פי הדוח החדש?

התובע מפנה לתיק החסוי.

הסנגור מציין שהחשוד מסר לו שלקחו אותו ל-11 שעות חקירה אך במקום לחקור דנו אתו בסכסוך הישראלי-פלסטיני ולא בעניין מעצרו.

הסנגור מסכם:

החשוד עצור מ-1.12.06. החקירה שלו אינה מתמקדת בנקודות מסוימות ולא הופנה אל החשוד חשד סביר כלשהו. ב-15 הימים האחרונים מאז הארכת המעצר האחרונה הוא נלקח לחקירה למראית עין כדי להטעות את בית המשפט אבל בעצם לא נחקר כלל. אין חשד ספציפי, אין מפלילים או מעורבים אחרים. הרשות החוקרת מיצתה את כל אמצעי החקירה כדי להשיג הודאה מהחשוד. גם אם יאריכו את מעצרו עד 90 יום (המסגרת המרבית המותרת) הוא לא יודה באשמה שאינה קיימת. הרשות החוקרת הייתה צריכה לגבות הודאה גם אם החשוד אינו מודה באשמה.

החשוד חף מפשע. הוא מהנדס בעל עסק והמעצר פוגע בו קשה מבחינה כלכלית. הוא בעל משפחה ומפרנס יחיד. הוא אינו מסכן אף אחד. בשנת 1992 הוא נעצר באשמה של השתייכות לחמאס וריצה את עונשו. אי אפשר להעניש אותו שוב על אותה אשמה.

הוא חי חיים נורמטיביים. יודעים את מקום מגוריו ואת מקום עבודתו. אפשר לתת לו חלופת מעצר ואף עירבון כספי אם דרוש. הוא עצור כבר חודשיים ודי בכך.

השופט מאריך לעיין בתיק ובכתיבת החלטתו - כ-10 דקות.

שופט: המעצר הוארך פעמים אחדות בהסכמת עורך הדין. יש תכנית חקירה מפורטת ולפי המידע בתיק החסוי יש בסיס לפעולות החקירה. אבל החקירה אינה מניבה את התוצאות המבוקשות. אין הבדלים של ממש בין הדוח החדש לתכנית החקירה שהוגשה בהארכת המעצר הקודמת.

לכן העציר ישוחרר ממעצרו בתנאים המגבילים הבאים:

עירבון כספי של 7500 ₪.

ערבות עצמית של 15,000 ₪.

ערבות של צד ג על סך 25,000 ₪.

עיכוב יציאה מהארץ למשך 30 ימים.

אם יוגש נגדו תיק תביעה יוארך צו היציאה מהארץ בהתאם לצורך.

אם לא יופקדו הערבויות, יובא שוב לדיון בפני שופט ב-28.1.07.

הסנגור מברך את בית המשפט על החלטתו. מבקש לא לעכב את השחרור ביותר מ-24 שעות. אם יש לתביעה כוונה לערער יש להכין את הערעור בהקדם.

השופט מאשר. התביעה יכולה לערער עד 25.1.07 בשעה 17.

מייד אחרי ההחלטה, אומר לנו הסנגור שלדעתו התביעה תעביר את החשוד למעצר מנהלי.

אחרי כמה דקות ניגש התובע לסנגור ומבקש את הסכמתו להאריך את משך הזמן להגשת ערער ל-72 שעות כי זה סוף שבוע ולפני יום ראשון לא יהיה לפני מי להגיש את הערעור וגם לא למסור את הערבויות.

בלית ברירה הסנגור מסכים והשופט מתקן את החלטתו.

עציר 11 - סולטאן סולימאן סרהב ברהם, ת.ז. 813203313 מבית פוקא. נראה ילד.

בקשה להארכת המעצר ב-22 יום.

האשמה: פעילות אסורה שמסכנת את ביטחון האזור.

סנגור: עוד ניזאר מחג'נה

מתנגד להארכת המעצר. העציר הובא למעצר רק הלילה בשעה 12. עדיין אין תכנית חקירה עבורו ואי אפשר לצפות כמה ימי חקירה יידרשו. צריך לקצר את המעצר ל-8 ימים ואם יהיה צורך, אפשר להאריכו שוב.

שופט: הוגשה לי תכנית חקירה שגובשה בזמן הקצר מאז המעצר. מאריך את המעצר ב-15 ימים, עד 7.2.07 בחצות.

הדיון נמשך 5 דקות.

עציר 12 - מוצטפא חסן מוחמד עאבד מתל, ת.ז. 994940666

נעצר ב-22.1.07 בגין פעולה אסורה שמסכנת את ביטחון האזור.

התביעה מבקשת להאריך את המעצר ב-30 ימים.

הסנגור: עו"ד עאבד

מקבל את העציר בחביבות רבה. השופט מתלוצץ ושואל אם הוא קרוב משפחה כי שם המשפחה דומה.

אדם מבוגר (נראה בשנות ה-40 לחייו).

הסנגור מתנגד לבקשה. עצרו אותו רק לפני יום וגם אם יש תכנית חקירה קשה כבר לקבוע אם יידרשו לחקירה 30 ימים. עוד לא הספיקו לחקור אותו מאז נעצר. מטרת הבקשה למעצר כה ארוך היא כדי להעניש את החשוד בלי שיודעים עליו דבר. שואל אם מדובר בתיק נדיר שמצדיק הארכת מעצר נדירה באורכה. די במעצר של 8 ימים לצורך התחלת החקירה וגיבוש תכנית חקירה. מבקש לקצר את תקופת המעצר.

שופט: חקירת החשוד בראשיתה. אין לגבש עמדה בטרם התגבש כיוון חקירה ברור. מאריך את המעצר ב-15 ימים כי יש כמה פעולות חקירה שאפשר לבצע אותן במקביל.

הדיון נמשך 7 דקות.

בהמשך, דיון במקביל בעניינם של שני מנועים. בשני המקרים עם הארכת המניעה הוארך המעצר ב-22 ימים. עורכי הדין ערערו בבית המשפט לערעורים במחנה עופר והמעצר של שניהם קוצר ל-15 ימים.

בשני המקרים מבקשים להאריך את המעצר ב-15 ימים לצורך הכנת תיק תביעה.

עציר 13 - מחמוד יעקוב יוסף עצירה מתל, מנוע.

הארכת מניעה החל ב-25.1.07 עד 28.1.07 בחצות.

סנגור: עוד ניזאר מחג'נה

מתנגד לבקשה להארכת המניעה והמעצר. זוהי הארכת מעצר ראשונה. יש לחשוד גרסה. הוא לא נפגש עם עורך דין ולכן צריך לקצר את המניעה. לא ברור מהם החשדות נגדו ואם יש תכנית חקירה. אפשר לדון שוב בהארכת חקירה בשבוע הבא אם תהיה תפנית בחקירה. חשוב שתהיה ביקורת שיפוטית על מעצר החשוד. מבקש מבית המשפט לקרוא את התיק החסוי כדי להבטיח שיש הצדקה למניעה ולהארכת המעצר.

עציר 14 - מוחמד טורבין, מנוע עד 25.1.07. המניעה הוארכה ב-22.1.07.

סנגור: עו"ד עאבד

הסנגור מציין שהחשוד קיבל כסף כדי לבצע פעולה כספית אבל הוא לא ביצע אותה אחרי שקיבל את הכסף. אין בכך כדי להצדיק מניעה של 15 ימים. אפשר לשחרר בערבות. בית המשפט צריך לפקח על החקירה של החשוד. אם יהיה צורך בכך, אפשר להגיש בקשה נוספת ומפורטת.

בשני המקרים המעצר הוארך כמבוקש