חמרה, תיאסיר, יום ה' 9.7.09, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
אנינה ק. רויטל ס. ויהודית ה.
09/07/2009
|
בוקר

0715שלטי שטחי אש על אדמות הבקעה

לכל אורך הדרך המובילה לתיאסיר מפוזרות המון אבני דרך גבוהות המציינות: "סכנה שטח אש הכניסה אסורה" (מצורפת תמונה). כולן מצויות בכניסות למאהלים ולכל שביל שבדרך.

 0740 מחסום תיאסיר
אין מכוניות, אין אנשים רק חיילים, שמגיעים מייד לשאול לזהותנו. השלט בכניסה למחנה נמחק, כששאלנו על כך נענינו כי זה דבר שאסור לדבר עליו.

עד  0800 עברו שתי משאיות.

שער/מחסום גוכיה0820 מחסום/שער גוכיה
ליד שער הברזל הנעול הנמצא ליד התנחלות רועי, בחור צעיר וילד מחכים עם מיכלית מיםinfo-icon.

לדברי הבחור הוא מחכה קצת לפני 0800 והשער צריך להפתח בין 0800 ל 0830.
 
0830 עזבנו במטרה לדווח על כך בחמרה ולברר את הדבר.
מחכים לחיילים שלא באים

    
   

 
.0855 מחסום חמרה חייל מהמת"ק שאנחנו מדווחות לו מצלצל ומספר שהיתה תקלה והשער של מחסום גוכיה נפתח ב0845.ביקשנו את הטלפון שלו ושל משרד המת"'ק אך הוא סירב למסור לנו ואמר שהפלסטינים יודעים והם מדווחים. לפי שראינו, איש לא מצלצל אליו או אל המת"ק, אלא האנשים מחכים בסבלנות רבה עד שמישהו יואיל לבוא ולפתוח את השער. בשיחה של רויטל עם דפנה קבלנו את מספר הטלפון של המת"ק.

עדרי צאן רועים ליד הכבישים
לאורך הדרך לחמרה פגשנו הרבה מאוד עדרי צאן שכולם
נמצאים קרוב מאוד לכביש. תהינו האם הדבר קשור בסכנה
של שטחי האש?


מכוניות מעטות עוברות משני הכיוונים.

0930 עזבנו.