בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 20.11.07, בוקר

צופות: 
רות א., רמה י. (מדווחת)
20/11/2007
|
בוקר

  06:30, מחסום בית לחם. בוקר לא אופייני משום בחינה – הכל פעל כשורה. שש עמדות בדיקה, לא פחות, היו פתוחות, והחיילים עבדו במהירות וביעילות. לא היו תורים ארוכים בצד השני, דיווחו לנו. אדם אחד לא הורשה לעבור, אף שהחזיק בכל המסמכים הדרושים. זה טיפוסי שבתוך מאגר הנתונים האדיר, שמחשבי צה"ל מרכזים היום על כל פלסטיני שיוצא מתחומי המושב, פיסת המידע הזו – מדוע אדם הופך בוקר בהיר אחד למנוע – לא נחשבת חיונית עד כדי שתימצא ראויה לציון על מסך המחשב. וכך, ברגע אחד אדם מאבד את עולמו בלי לדעת אפילו מדוע.   

07:30, מת"קinfo-icon עציון. פחות מעשרה אנשים. זוג צעיר עם ילד קטן באו לחדש את אישור השהייה של האשה, ונשלחו למשרדי הרשות בבית ג'אלה לעשות זאת.