בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 27.11.07, בוקר

צופות: 
רות א., אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
27/11/2007
|
בוקר
Seriously? Does this make us safer?

   06:30, מחסום בית לחם. המחסום נפתח ב-15 דקות איחור. היה דוחק גדול בשני הצדדים. ארבע עמדות בדיקה היו פתוחות, באחת מהן לא היה חייל, והפלסטינים המתינו בתור נבוכים ומושפלים, אבל לא העיזו לעבור לתור אחר. התקשרנו למשרד המחסום ולמוקד ההומניטרי. כעבור עשר דקות יצא חייל, אך הוא לא נכנס לתא הריק, אלא פתח אשנב חדש. ושוב נוצרה מהומה כשאנשים נדחקו לתור החדש. זמן מה לאחר מכן נפתח אשנב חמישי. המחסום התרוקן רק ב-07:50. ובתוך כל המהומה הזאת שוטר אחד מצא בכל זאת את הזמן להודיע לנו שבהוראת מפקד המחסום, אסור לנו לדבר עם פלסטינים בתוך המחסום. הוראה חדשה באה לאוויר העולם. 

08:15, מת"קinfo-icon עציון. אנשים מעטים, כולם כבר הוכנסו למת"ק כשאנחנו הגענו. אבל עברו כשלושים דקות עד שהם התחילו לצאת. נהג מונית, מנוע שב"כinfo-icon, כבר היה בקשר עם סילביה – הוא מבקש בסך הכל אישור חד פעמי להסיע את בתו לאוניברסיטת אל נג'אח ולעזור לה להעביר לשם את חפציה. כמובן, בקשתו נדחתה שוב.