בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 11.12.07, בוקר

צופות: 
רות א., אביבה ו., נורה ב., רמה י. (מדווחת), אורחת
11/12/2007
|
בוקר
Seriously? Does this make us safer?

 נוכחות: 06:40, מחסום בית לחם. כרגיל, גיהנום בצד הפלסטיני, מסודר למדי בצד שלנו. שישה אשנבים היו פתוחים. בסביבות 07:40 הלחץ פחת. רשיונו של אדם אחד הוחרם, וכמו תמיד, לא נאמר לאיש מדוע. ד. במוקד ההומניטרי ביקשה שנתקשר שוב בתוך עשר דקות, עד אז היא תברר את הסיבה. ואחר כך היא ביקשה שנתקשר שוב בתוך עשרים דקות. אלא שאז היא כבר לא היתה שם. א. הבטיח לברר. ביקש שנתקשר בתוך עשרים דקות. גם הוא כבר לא היה כששבנו והתקשרנו. ש. אמרה שתבדוק. אבל גם היא נעלמה. נ. הבטיחה שתתקשר. סוף בירור במוקד ההומניטרי. טוב שהוא קיים. 

08:00, מת"קinfo-icon עציון. כחמישה אנשים.