בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 6.1.08, בוקר

צופות: 
עפרה ב., רננה ס., חנה א. (מדווחת)
06/01/2008
|
בוקר

 07:00 מחסום 300 בית לחם: הרבה אנשים כבר בחוץ, אך גם מאות אנשים עוד בפנים על יד החלונות. חמישה חלונות פתוחים, אנשים -לפי עדותם, עוברים במהירות וביעילות, השער נפתח ב-05:00 הבוקר. ההסתברות מכל זה היא שאנשים כנראה הגיעו מאוחר - אולי הקור העז מנע מהם להגיע מוקדם יותר. חברותינו הנוצריות מתלוננות שהגברים שלהם לא מקבלים אישורים להיכנס לירושלים לחגים. היום ויום שני הוא חג המולד האורתודוקסי.

 08:40 עציון: אחרי מעגל גדול שעשינו בכביש המקביל לכביש 60 צפונה דרך הרודיון, חזרנו לעציון. אין הרבה אנשים אך יש הרבה פניות אלינו. איש אחד מוולג'ה מתלונן קשות על כך שאין לו אפשרות להגיע לאדמות שלו לעבוד את הגידולים. הוא נושא אתו מפות המראות את ההפקעות הגדולות. אנחנו רק יכולות לעזור לו להגיע לאיש המטפל בחקלאים בתוך המת"ק והוא מתקבל שם כחצי שעה אחרי שנפגשנו.