בית לחם, יום ג' 8.1.08, בוקר

צופות: 
רות א., אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
08/01/2008
|
בוקר

.

  

  06:40, מחסום בית לחם. חמישה אשנבים היו פתוחים, אבל המחסום היה כמעט ריק, וכך גם בצד השני, דיווחו לנו. אחת הסיבות היתה מזג האוויר הסגרירי, שאילץ את פועלי הבניין להישאר בבית. כולם חזרו וסיפרו לנו שהיום הקודם היה גיהנום אמיתי. רבים יצאו מן המחסום רק אחרי 09:00, והמעסיקים שלהם עזבו בלעדיהם. עם ביקורו של בוש מחר, יום רביעי, והסגר המוחלט שיוטל על כל השטחים הכבושים, יסתכם אובדן המשכורות לאנשים רבים כמעט בשבוע עבודה שלם.