בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 10.1.08, בוקר

צופות: 
רחל פ., נורה ב.
10/01/2008
|
בוקר

מחסום בית לחם – נמשך הסגר בגלל ביקורו של בוש. רשק מקרים הומניטריים ועובדי הכנסייה עוברים. רק עמדה אחת פתוחה.

מת"קinfo-icon עציון: המת"ק נפתח כמה דקות אחרי 08:00. ישנו רק איש אחד, מנוע שב"כinfo-icon.