בית לחם, יום ה' 3.1.08, בוקר

צופות: 
רחל פ., נורה ב., אורחת
03/01/2008
|
בוקר

מחסום בית לחם
חמש עמדות פתוחות. אין לחץ בצד הישראלי. נאמר לנו שבצד הפלסטיני המחסום נפתח ב- 05:00
לקראת 06:00 קצין פתח עמדה נוספת. פעמים רבות נאמר לנו שהיום היה יום טוב. האם קשור לביקורו
המתוכנן של בוש?
החיילת בעמדה השניה מדברת כל הזמן בפלאפון ומאוד גסה בדיבורה עם הפלסטינים העוברים.