בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 9.3.08, בוקר

צופות: 
סילביה פ., חנה א., עופרה ב., רננה ס. (מדווחת)
09/03/2008
|
בוקר

  07.00 בית לחם. אותותיו של הסגר על הגדה המערבית ניכרים לאורך דרך בית לחם, הריקה מפועלים

במחסום עצמו פתוחה עמדה אחת, גם היא ריקה מאדם.

 לעומת זאת, נראים הרבה מאבטחים מסביבנו. אחרי כל מיני הסתובבויות רועשות בצד הישראלי הריק הם מתמקמים על כיסאות בגלריה העליונה ומשקיפים עלינו מדברות עם האקומני שבצד הפלסטיני.

טיפין טיפין עוברים הפלסטינים שכן יכולים להיכנס, כולם מקרים הומניטרים, אל הצד הישראלי.

 חצי שעה לוקח המעבר ביום שומם כזה.

  די מהר אנו עוזבות את המחסום, בחוץ מחכים החולים להסעה."את חייבת לבוא גם מחר", אומר אחד מהם בעיניים מבועתות לאקומנית שיצאה איתנו. במת"קinfo-icon עציון אביך ושקט 08.30.

מנוע שב"כinfo-icon שעותר לבג"ץ הגיע לפגוש אותנו כדי לחתום על מסמכים. לכמה מנועי שב"כ נוספים אנו ממלאות טפסים.

  שני מעסיקים יוצאים מקללים בצעד מהיר מהמת"ק, ושני הפועלים שלהם רצים אחריהם, מנסים להבין מה אמרו שם ומה יעלה עכשיו בגורלם. משהו במראה הזה מזעזע ביותר. 

10.00 אנו עוזבות בחזרה לירושלים.