בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 8.7.08, בוקר

צופות: 
רות א., אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
08/07/2008
|
בוקר

 06:30, מחסום בית לחם. ארבע עמדות בדיקה פתוחות, התורים קצרים. הדוחק, כרגיל, הוא בצד השני, אבל גם שם, אנשים אומרים לנו, המצב נסבל פחות או יותר. 

08:00, מת"קinfo-icon עציון. כשמונים ממתינים.