בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 26.5.09, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רות א., חנה ס.(מדווחת)
26/05/2009
|
Morning

 06:30 בית לחם

חמש תחנות בידוק פתוחות עם תורים ארוכים למדי שעוברים במהירות. אך אנשים שעברו אמרו לנו שבפנים יש הרבה ממתינים, מכיוון שרק שני אשנבים פתוחים – האחד מהם התור ההומניטארי.
לאחר כ – 15 דקות הייתה רגיעה בתנועה, ואחר כעשר דקות נוספות הזרם הכבד של אנשים המשיך. כנראה היה עיכוב כלשהו בחלק הפנימי אשר אותו, כמובן, לא יכולנו לראות.   עד השעה 07:20 נאמר לנו שלא נשארו אנשים רבים ממתינים בפנים, ולכן עזבנו זמן קצר אחר כך.

  07:20 מת"קinfo-icon עציון

שישה אנשים המתינו למת"ק שייפתח, ואכן נפתח זמן קצר לאחר השעה 08:00.
 

אדם אחד, אשר ככל הנראה היה בטיפולה של סילביה, ביקש את עזרתנו – אך הסברנו לו שהיא הכתובת הנכונה עבורו.  אדם אחר, הפעם אדם שהמשטרה סירבה לאשר את כניסתו, ניגש אלינו. סילביה הפנתה אותנו לחיה, שבדקה שאכן יש שוטר תורן במת"ק היום. ואכן היה, והיא המליצה שאותו אדם ידאג לצלם את כל המסמכים המשטרתיים הרלוונטיים לעניינו לפני שייפגש עם השוטר. לאחר דיונים רבים והרבה אי-הבנות (בעברית שבורה, ערביתinfo-icon ואנגלית מעורבבות) הוא הפקיד בידינו את המסמך כדי שנוכל לצלם אותו באלון-שבות. עשינו זאת בעזרתם האדיבה של תושבי אלון-שבות. (האם הם היו כה אדיבים כלפינו לו ידעו לאיזה ארגון אנו שייכות?)

  09:25 החזרנו לו את המסמכים שלו ועזבנו.