בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 2.8.09, בוקר

צופות: 
סילביה פ' עפרה ב' חנה א' (מדווחת), אריקה (אורחת)
02/08/2009
|
בוקר

בית לחם, מחסום 300: חמישה אשנבים היו פתוחים. הרבה אנשים כבר עברו אבל עד שאולם היציאה יתרוקן לחלוטין תהיה השעה 7:40. פגשנו את למיה שאמרה לנו שהמסלול המיוחד לנשים היה סגור והיה עליה לחכות בתור עם הגברים שהטרידו אותה. השלמת המעבר ב-7:30 במקום ב-7:00. זה לא טוב – זוהי בדיוק החצי השעה הקריטית הקובעת אם ההגעה לעבודה בזמן או באיחור.

מת"קinfo-icon עציון, 8:15: כשהגענו למת"ק כמה אנשים עמדו בחוץ מוכנים לחזור הביתה. שאלנו מה קרה ונאמר לנו שהיום – ובשאר ימות השבוע – רק הנוצרים מקבלים שירות במת"ק.
מדוע? בשל חג מיוחד לקדוש אלישע (מר-אליאס). לרוב הנוצרים כבר יש מראש אישורי כניסה ליום חג זה אך ישנם עדיין מעטים הזקוקים לאישורים והם מועדפים. אבל מה לעשות שישנם גם הרבה מוסלמים הזקוקים לכרטיסים מגנטיים – חדשים או מחודשים - המחכים בחדר ההמתנה זמן רב. לבסוף איתרנו את ההודעה בערבית ומחינו על כך בפני מפקד המת"ק. כתוצאה מכך יצאה הודעת הבהרה למעטים הירושלמים.

כאשר סילביה התקשרה בסביבות השעה 11:30 אחד המוסלמים אמר לה שהם טופלו רק כאשר חדר ההמתנה התרוקן מכל האחרים - הנוצרים. זוהי סיטואציה מוזרה שבהחלט יש להתלונן עליה.