בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 31.1.10, אחה"צ

צופות: 
נאוה ד., דניאלה ג. (מדווחת)
31/01/2010
|
אחה"צ

מת"קinfo-icon עציון 15:00 מגרש החניה ריק מלבד שתי מכוניות, אולם ההמתנה ריק לחלוטין. אנו מצליחות להשיג את תשומת ליבו של החייל שמאחורי המחסום המסתובב והוא מברך אותנו בנפנוף יד וחיוך. מכיוון שבעיית התקשורת לא נפתרה עדיין (כבר קרוב לחודשיים) הוא יכול לשמוע אותנו אבל אלה הממתינים באולם לא יכולים לשמוע אותו, הוא עונה לשאלות שלנו (בשמחה) בשפת הסימנים. במשרד ישנם שלושה אנשים, וכך היה במשך כל היום. 

 מחסום בית לחם 15:30 ארבע תחנות מאוישות, מעט מאוד אנשים עוברים בשני הכיוונים. השעה עדיין מוקדמת. לקראת השעה 16:00 מגיעים עוד פועלים שממהרים פנימה, אך עדיין הם עוברים במהירות. ברגע מסוים היו רבים מהם מחוץ לאולם, ומיוזמתם שלהם, ומאוד בצייתנות, הם התארגנו בשני תורים לפני שנכנסו פנימה. \