בית לחם, יום ג' 27.4.10, בוקר

צופות: 
א. ג. ר.(מדווחות)
27/04/2010
|
בוקר

בית לחם – 06:50בוקר מתסכל מאוד. אנחנו מגיעות לקבלת פנים עם תלונות קשות. זמן מעבר ארוך, ומצב שבו מאפשרים

לאנשים לעבור בגלים. הם מורשים לנוע לזמן מה, ולאחר מכן התנועה פוסקת. ובאמת, זה ברור מהקצה שלנו שהתנועה ז

ורמת ביציבות, אחר כך שום דבר, והחיילים מחכים לאנשים שיבוא להראות את האישורים שלהם, וכולי. אנחנו מתקשרות

להרבה מקומות, אך המצב לא משתפר. בנוסף, נשים התלוננו שהתור ההומניטארי לא תמיד פתוח. ארבע תחנות בידוק פתוחות. שני גברים מירדן רצו להיכנס, היו להם ניירות וויזה. הם לא הורשו, ולכן ביקשנו ששוטר יסתכל על האישורים שלהם. השמועה אמרה שהוא יגיע בקרוב. האנשים המתינו והמתינו, אבל השוטר מעולם לא הגיע.