מעבר אייל, יום ד' 21.4.10, בוקר

צופות: 
מיקי פ., דבורה ל. (מדווחת)
21/04/2010
|
בוקר

מתרגם:  צ'רלס ק.

משמרת שחר הגענו לאייל בשעה 04:15, בזמן שזרם אנשים כבר עזבו את המסוף והיו בדרכם למגרש החנייה. 
בימי רביעי, קבוצת הבינלאומיים המשקיפים בצד הפלסטיני אינם נמצאים.  לכן, לא יכולנו לקבל אומדן של מספר הממתינים בתור.  כנראה התור היה ארוך במשך כל המשמרת, כי כל פעם ששאלנו מישהו כמה זמן חיכה, התשובה תמיד הייתה מעל שעה ועד שעה וארבעים וחמש דקות. 
במשך שהייתנו יצאו מהמסוף בין 6 עד 35 אנשים לדקה, ממוצע 20.  ז.א. שכ-3000 אנשים יצאו עד לשעה
06:30, כאשר עזבנו, ועדיין היו אנשים בפנים, ולדברי הפלסטינים עדיין היה תור ארוך שם. אנו כבר לא יכולים לעמוד במקום שבו יוצאים הפלסטינים מהמסוף, אלא במרחק של כ-50 מטר ממנו.  כך שאיננו יכולים לראות כמה עמדות פתוחות לבדיקת תעודות. 
יש קרוסלה חד-סטרית המונעת מאתנו להתקרב.  תהינו איך אנשים ששכחו חבילה במסוף, או את תעודת הזהות שלהם, או חייבים לחזור מסיבה זו או אחרת, מצליחים להכנס בחזרה. 
שמעון, האחראי על מעבר אייל, אמר לנו כי יש מצלמות ליד הקרוסלה אשר מקליטות מי צריך לחזור.  בסופו של דבר, מישהו יתן להם להכנס.  מיקי הייתה שם כאשר זה לקח 20 דקות. 
שמעון אמר שלא הבודדים שצריכים לחזור הם אלה אשר מעסיקים אותו, אלא אותם 4000 העוברים מדי יום לכיוון ישראל.
 
מיקי שמה לב שיש מתקן תקין אחד בלבד לשתיית מיםinfo-icon.  קיימים ארבעה מתקנים שחסומים ואינם תקינה. 
לדברי שמעון, החסימות נגרמות מכך שהפלסטינים רוחצים את רגליהם בהם לפני שמתפללים.  הוא אמר כי יבדוק, אבל הם תמיד יכולים להשיג מי שתייה מהכיורים בשירותים.
 
יש שלושה מקומות חדשים קטנים ליד דלפק הקפה במגרש החנייה הקטן בהם ניתן למצוא מחסה מפני הגשם.  לא נראה שהם יכולים להכיל מעבר לשלושים איש כל אחד.