בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 10.3.10, בוקר

צופות: 
אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
10/03/2010
|
בוקר

     06:45, מחסום בית לחם. המחסום היה כמעט ריק בשני הצדדים. אנשים יצאו רגועים ומחייכים – זה היה בוקר "טוב", והמעבר היה מהיר. עם זאת, כולם אמרו שהבוקר הקודם היה גיהנום אמיתי; אנשים הצטופפו בתור שעתיים ויותר. אין חדש במחסום בית לחם.
 
 08:00,מת"קinfo-icon עציון. חמישה אנשים.