אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 8.3.10, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חיה א., עדה ג. (מדווחת)
08/03/2010
|
Morning

 07:00 מחסום300 ארבע עמדות פתוחות. המעבר היום סביר לדברי הפלסטינים.

 07.30 חוסאן 

07.45 אל נשאש 

07.55מת"קinfo-icon עציון שנים עשר אנשים מחכים לפתיחה. 

08.30 בית אומר כמה אנשים פונים אלינו בבעיות משטרה מוכרות. 

09.00 נבי יונס  מחכים לנו אנשים, מבקשים עזרתנו בבעיות שונות. יכולתנו לעזור דלה מאוד.