ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ב' 21.12.09, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אלינור ד', ציונה ש' (מדווחת)
21/12/2009
|
Afternoon

15:10 - מחסום החביות ומחסומי ענבתא נטושים.

בצומת ענבתא ראינו נערה יפת עיניים ממתינה לטרמפ. עצרנו לה.  בתחילה נבהלה כי חשבה שאנו מתנחלים, אולם  כשנדים שאל אותה היכן גרה, נרגעה. הסתבר שהיא סטודנטית באלנג'אח משופה. לקחנו אותה לכפר המקסים. וליד הבית פגשנו את אביה , שכיבד אותנו בקלמנטינות בלדי. ראינו כי האמריקנים השקיעו בכפר, ולשאלתנו נענינו שבית הספר החדש שהם בנו יפה מאוד, אך כבר זמן רב שאין בו חשמל, כי חברת החשמל, ספקית החשמל לרשות עדיין לא העבירה.  שמענו מפי נדים שבעבר היה מעבר מהיר מן הכפר אל טול כרם, אך מיום הקמת אבני חפץ המעבר הזה חסום.
ארתאח
15:35- שתי עמדות פתוחות. זרם האנשים נכנס והם עברים במהירות. הלכנו לראות מה קורה בצד הפלסטיני. האנשים יוצאים מן המחסום במהירות וממהרים למוניות או לרכבים הממתינים, לקול הכרזותיהם של הרוכלים המכריזים על מרכולתם בשוק הקטן שהתפתח.

ממזרח למעבר נבנתה מעין מכלאה מרובעת, שצלעותיה באורך של כ-20 מ', מוקפת בטונדות גבוהות ושער נועל אותה. הצצנו בסדק שבין הבטונדות. בפנים נחו  שתי מכוניות פלסטיניות בעלות לוחיות שעליהן תערובת של אותיות ומספרים, מספרים לא רגילים. על האחת היו מסומנים בגיר שני צלבים גדולים. לא ברור מה יעוד המכלאה. (צילום יישלח בנפרד על ידי אלינור).

16:10 - משני אוטובוסים נשפכים פועלים, ונוצר תור של כ-70 איש, אבל מיד נפתחו שתי עמדות נוסף לשתים הפתוחות, ולכן התור התקדם די מהר. בעוד הם ממתינים, מתלוננים הפועלים על קשיי הבוקר:.

פועל אחד מתלונן שמגיע למחסום ב-4:00, אבל המעבר נפתח רק ב 4:30. עד שהוא יוצא השעה 6:30. בשעה זו הוא כבר אמור להיות בעבודה. לטענתו מעברים אחרים (אייל) נפתחים ב-4:00. האמנם?

תלונה שנייה: אלה שמוכנסים לחדרים לבדיקת תעודות מחכים לפעמים שעות. ההמתנה המושכת ןהצפופה בחדרים מהווה התלונה הראשית.

תלונה שלישית: אישה מספרת לנו כי בבוקר דוחסים גברים ונשים יחדיו.