דיר שאראף (חביות), יום א' 7.2.10, אחה"צ

צופות: 
אליקס ו., שלומית ב., סוזן ל. (מדווחת). מתרגם: צ'רלס ק.
07/02/2010
|
אחה"צ

דיר שאראף: הכפר, לא המחסום, אשר כבר איננו.  כמו כן, הכביש החדש להתנחלות שבי שומרון, למעלה, נשאר כמעט גמור אך לא בשימוש.  מה היה הטעם בו?  עקירת עצי זית נוספים כדי לסלול כביש חדש שלא משתמשים בו?  הקמת מחסום חדש, המכונה בשם המטעה "החביות" על ידי נשות מחסום ווטש רבות, רק כדי להרוס אותו?