עזון עתמה, יום א' 14.2.10, בוקר

צופות: 
יעל ב' ודיצה י' – מדווחת
14/02/2010
|
בוקר

7.30
כ-20 אנשים בתור ליציאה, נבדקים בשתי נקודות בידוק, האחת במבנה המיועדלכך והשנייה בחוץ. הבדיקות קפדניות, החיילת שיושבת על כסא בחוץ ובודקת רושמת אתמספר הזהוי של כל יוצא. עם זאת, הבדיקות מהירות. בין היוצאים גם שתי עגלות רתומות לחמורים. יושבים עליהן זקנים שיוצאים, לדברי פלשתינאי שדיברנו אתו, לאדמתם שמעברלשער.

ניגש אלינו מתנדב ששומר במחסום. המניע אותו להתנדב: ציונות, רצון לעשות משהו למען

מדינת ישראל.