עזון עתמה, יום ה' 25.2.10, בוקר

צופות: 
אסתי ו. ונאוה א.
25/02/2010
|
בוקר


 
 06:15  למעלה מארבעים פועלים ממלאים את השרוול. 
חידוש במחסום – שני מ"צ יושבים בתוך הקובה ורושמים ת"ז.
שלושת החיילים הצופים בהם אומרים שאסור להם לרשום את היוצאים על פתק אלא בשעות של לחץ היסטרי.
אולי יסתנן שם איזה מבוקש שב"כ.
עדיין אין סככות לממתינים. יהיה שם נורא כשישוב הגשם.
אנחנו מנסות לבדוק עם מפקד המחסום את ההגיון שבנוהל אך הוא אומר שאלו פקודותיו.
שאלנו על שעת הפתיחה ועל המחסום המעכב את הפועלים בקצה האחר של הכפר.
לדבריו הבעייה עומדת להפתר עם התקדמות הגדר. היא תסגור את הכפר מצידו המרוחק והפתח היחידי יהיה זה המוביל לציר המתנחלים.
מה זה יעשה לאלו הרוצים לצאת לעבוד בישראל? לצבא הפתרון.