עזון עתמה, יום ב' 18.1.10, בוקר

צופות: 
סיירו: נאוה מ', אריאלה כ'. דיווחה: אריאלה
18/01/2010
|
בוקר

שעה 7:00
 כשלושים אנשים עומדים בשני תורים (פתחו את השער). קצב הבדיקה מהיר למדי. זמן המתנה ממוצע: 7 דקות.
קצין בדרגת סגן צילם בטלפון הסלולרי שלו את אחד הפועלים שמסמכיו נבדקו בבודקה. לשאלתה של נאוה לפשר הדבר, ענה שבעזרת התמונה, שיעביר לממונים עליו
,הוא מקוה שייעשו שיפורים בעמדות הבידוק.