בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 11.1.10, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
תגיות: 
צופות ומדווחות: 
שלומית ש., אורה א. (מדווחת)
11/01/2010
|
אחה"צ
Seriously? Does this make us safer?

מת"קinfo-icon עציון 14:00 האולם היה כמעט ריק. מצאנו בו רק שלוש חברות מחסוםווטש שהגיעו למקום בטעות, וצעיר קודר שהוזמן לשב"כ. חברותינו ספרו בהתפעלות שהחיל התורן שיושב ליד החלון פנה בנימוס אל הפלסטינים שבקשו להיכנס והזמין אותם להיכנס, אפילו אמר "בבקשה!" כולם נכנסו, חוץ מהבחור שממתין לשב"כ. הוא ניגש אלינו וסיפר שהוא הוזמן לפגישה עם איש השב"כ בתשע בבוקר. הוא הגיע בזמן, מסר את תעודתו ומאז הוא מחכה. איש לא פנה אליו. נסינו לטלפן אל מפקדי המת"ק, כדי לבקש שיזכירו לאיש השב"כ שהפלסטיני מחכה, אבל לא הצלחנו ליצור אתם קשר. התברר שכל הקצינים נמצאים בישיבה והטלפונים שלהם סגורים. לא היה קצין תורן שהטלפון שלו פתוח, אף כי השעה הייתה שעת קבלת קהל! לא יכולנו לעזור לצעיר והוא המשיך לחכות. כבר התלוננו בכתב ובעל פה על מנהגו של השב"כ להזמין אנשים לבוא בבוקר, לקחת מהם את תעודתם, שבלעדיה אינם יכולים לעזוב את המקום ולהכריח אותם לחכות שעות רבות בלי כל אפשרות להשיג מאכל ומשקה ובלי שמישהו ידבר אתם. המוזמנים יושבים ומחכים לפעמים עד שעת סגירת המת"ק שאז מחזירים להם את תעודתם  ופוקדים עליהם לבוא שוב למחרת בבוקר. לפני כמה שבועות, פגשנו אדם שנאלץ לבוא חמש פעמים יום אחרי יום, חיכה שעות רבות, נשלח הביתה ונדרש לבוא למחרת. תלונותינו על כך לא הועילו. כנראה שאין כל חוק ומוסר המחייב את השב"כ והוא ממשיך להתעלל באנשים בלי כל הפרעה.  פנה אלינו אדם מבוגר שבתו מאושפזת בבית חולים בירושלים. הוא סיפר שהגיש בקשה לרשיון-כניסה כדי לבקרה, מסר את כל המסמכים וכשבא לקבל את הרשיון נאמר לו שהמסמכים לא נמצאו. יעל טלפנה שוב. כנראה שהישיבה הסתיימה והיא הצליחה לדבר עם ניר שהבטיח לטפל בענין. 

בית לחם 16.30

תור ארוך, צפוף אך מסודר, משתרך לפני הכניסה. בפנים פתוחות חמש עמדות. קצין משטרה שקט וסמכותי מנהל את המעבר ביעילות. הוא הכניס נשים וילדים ללא תור. לקבוצות גדולות של פועלים הוא הורה להיכנס פנימה והם עברו במהירות. דברנו עם קבוצה של שב"חיםinfo-icon שלא הוכנסו. הם ספרו שהם פועלי בנין שעובדים בקביעות בירושלים. היום באו שוטרים, גילו שאין להם רשיון עבודה, הוציאו אותם ממקום עבודתם והביאו אותם הנה. שאלנו למה אינם מסדרים לעצמם רשיון עבודה. המבוגר שביניהם השיב שלצעירים אין נותנים רשיון. למבוגרים נותנים. הוא יכול לקבל רישיון אם המעסיק שלו יבקש זאת. המעסיק מוכן לבקש, אבל דורש שהפועל ישלם לו חמשת אלפים ש"ח! הוא עצמו משלם לפועל  150 ש"ח ליום. לצעירים משלמים שלושים ש"ח ליום עבודה! פועל אחר אמר לנו שבנו הצעיר משתכר 50 ש"ח ליום.