ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 24.1.10, בוקר

צופות: 
יעל ב. עדנה ל. ודיצה - מדווחת
24/01/2010
|
בוקר

9.05:

ענבתא: אין חיילים. ג'יפ צבאי חונה בצד.

9.30

אירתאח: אנו נכנסות למחסום, מנסות להציץ לחדרים, מובן שמיד נהדפות ע"י שומר.

מצליחות עוד להעיף מבט בשלט שמברך את היוצאים ב"שהות נעימה ובטוחה", איזו אנושיות!

בודאי, השומרים של המנהל האזרחי "מאד" מנסים ותורמים לפתיחה של יום נעים לעוברים

במחסום.

אדם שיצא מהקרוסלה מספר לנו ש"בילה" במחסום משעה 8.00, וזאת על אף שמעט מאד

עוברים בשעה זו ולא היה תור. פלשתינאי אחר התלונן ששהה כאן שעתיים.

מלינים על כך שבימי שישי המחסום אינו פועל ברציפות. נסגר בין 8.00 ל-9.30 ובין

10.00 ל-11.00. - חשוב לברר זאת.

שני הפלשתינאים אתם אנו משוחחות מעלים טענות רבות נוספות על המחסום וסדריו,

 דברים שמוכרים לנו.

ביקשנו מהשומר שסילק אותנו, לדבר עם מנהל המתקן. המנהל איננו, גם לא הסגן שלו.

(כמה צפוייה תגובה זו). דרשנו להפגש עם מי שאחראי כרגע על המקום. אמר שיאמר לו.

השומר לא הלך למבנה של ההנהלה ולא ראינו שמתקשר למישהו. כשהערנו לו, טען

שכן התקשר אליו.

לאחר רבע שעה פנינו אליו שנית. הפעם הגיב: המנהל בישיבה. מתי תסתיים? אינו יודע.

חיכינו 10ד' נוספות, מובן ששום מנהל לא הגיע.

10.00

עזבנו את המקום.