דיר שאראף (חביות), יום א' 17.1.10, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
גלית ג. וטל ה. (מדווחת)
17/01/2010
|
Afternoon

16:15 כרגיל באחרונה, קצת תור של מכוניות ממתינות למעבר עד שמכוניות מהכיוון הנגדי יעברו.
נראו חיילים, לא בדיקות.