דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ב' 14.12.09, אחה"צ

צופות: 
פתחיה ע', זהבה ג' (מדווחת)
14/12/2009
|
אחה"צ

דיר- שאראף (חביות) 
15:55 – מכוניות בודדות עוברות מידי פעם. החיילים לא עוצרים אף אחת. 
ענבתא 
16:05
– אותו מצב. מעט מכוניות מכל צד ואיננו רואות כלל את החיילים. ודאי נמצאים במגדל.