ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 4.1.10, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נתניה ג. ופיליס ו. (מדווחת)
04/01/2010
|
Afternoon

15:40:  תור הרכבים בעטרות היה ארוך, עד מעבר לסיבוב, והתקדם לאט למרות שהחיילים לא הפריעו.  בתוך המחסום חנתה משאית גרר נושאת טנדר והחיילים בדקו את ניירות הנהג.  אי לכך, כל רכב היה צריך לעוקפו בדרך.

15:50 - קלנדיה:  במשך כלל המשמרת שלושה מסלולים היו פתוחים.  לא היו תורים של ממתינים בסככה הצפונית.  אדם אחד המתין במסלול 5 להיכנס למת"ק.  צלצלנו עבורו לחמ"ל וכעבור כמה דקות בא חייל ופתח לו את הקרוסלה.  לא היו אירועים יוצאי דופן.

17:10:  סיימנו את המשמרת וחזרנו לירושלים.  במחסום ליל/ג'בע היה תור של 26 רכבים שהתקדם לאט.  בחיזמה לא היו תורים

 

 

.