בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 24.11.09, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
עדית ש., רחל מ., דרורה פ. (מדווחת)
24/11/2009
|
Morning
Seriously? Does this make us safer?

  מעבר רחל - קצב המעבר איטי ביותר. אין צעקות מהחדר הפנימי והכל נראה רגוע למרות הכל. נאמר לנו שכל החיילים שבאשנבים הם חדשים.שני אנשים עוכבו ביציאה. לשניהם אישור עבודה כדין אבל במחשב נכתב שהם מנועים. שניהם כעסו מאד כיוון שלדבריהם הם עובדים בישראל מזה שנים רבות. בימים האחרונים הם נקראו לשיחה עם השב"כ ורישום המניעה לא הוסר. הויכוח היה בטונים גבוהים עם החיל באשנב. למקום הגיע קצין המת"ק ובשיחה אתם הובהר מה שהובהר והאנשים יצאו לעמל יומם. וחוזרת ונשאלת השאלה –מדוע אין ביטול המניעה בא לביטוי במחשב מדוע לא ניתן לפלסטיני אישור ידני שעניינו טופל . אחד הקצינים במת"ק עציון טען שכל שחרור שניתן במת"ק נרשם במחשב שנמצא באותה רשת של המחשבים במעבר רחל. אז מה קורה פה?  

מת"קinfo-icon-עציון - הסדר במקום כבר נכנס לשגרה. פנו אלינו 2 אנשים שביקשו טפול בעניינם. הגשנו להם ייעוץ. 

נבי יונס - בדרך ראינו שהורדו מספר מחסומים שהיו מהכפרים אל הכביש הראשי. המקום היה מקושט בדגלי פלסטין "אבו-עלא היה פה בביקור".