ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 14.12.09, בוקר

14/12/2009
|
בוקר

 כללי: סדרי עדיפויות ברורים בהשקעה ב'מחסומי הקצה' - גינון עשיר הצורך (כמובן) מיםinfo-icon ועוד קרוסלה על שביל היציאה ממחסום 'אייל'.

4:30 - אירתאח

המחסום עדיין לא מופעל. קר אבל למזלם של העוברים אין גשם.

אין גשם וניתן לראות כי השביל המוביל אל הקרוסלה הראשונה בסדרה אל תוך המיתקן הומה אדם. נשים מצטופפות סמוך אליה.

מעברו ה'פלסטיני' של המחסום משקיפים פעילים בינ"ל. יצרנו איתם קשר והם מחלקים פתק לאנשים כדי לראות כמה זמן יעבור עד שיעברו מצד אחד לאחר של המחסום.

4:35 - ללא כריזה, האורות מעל לקרוסלות הופכים לירוקים ואנשים שועטים, אין מלה אחרת, אל השרוול המוביל לתוך המיתקן.

הלכנו לפתח היציאה.

'התפעלנו' מן הגינון בדרך - מסלעה, אבנים גדולות מתוות את שולי המדרכה והאין מדרכה (מימין לפתח היציאה ממגרש החניה) שתילים רכים אך חסונים של עצים שונים וכמובן, טפטפות. וזאת, כאשר ידועה מצוקת המים בגדה (ועל עמישראל מוטל היטל בצורת). האם התפתחה אדריכלות נוף המתמחה במחסומים?

4:40 - כריזה ברמקול: 'תחילת עבודה, תחילת הזרמה'.

4:43 - יוצא האדם הראשון, כלומר עברו 8 דקות מרגע שהחל את התהליך הבדיקה ועד שיצא.

4:45 - יוצאת אשה ומבקשת: 'תגידי להם בנות (בנפרד)'.

נשים מבקשות כניסה נפרדת

4:48 - אשה אחרת אומרת: כל הזמן לא בסדר, לא בסדר' ומדגימה על ידי טפיחות על חלקים שונים בגופה את הבדיקה הגופנית.

בין 5:02-4:47 (5 דקות) עברו 155 אנשים.

בין 5:20-5:25  עברו 125 אנשים.

בכל הזמן הזה איש לא החזיר את הפתק שקיבל מהבינ"ל.

גברים שחגורים בחגורה מסירים אותה במהלך הבדיקה ומתחגרים שוב מחוץ למיתקן.

חזרנו לאזור הכניסה על מנת להיפרד מהבינ"ל. הם מדווחים שהגדר בצד ה'פלסטיני' התמוטטה במקום מסויים והם דיווחו למוקד ההומניטארי. כמו כן, הם מעריכים כי יש עדיין 2500 אנשים הממתינים להיכנס.

5:33 - אדם חוזר מכיוון המיתקן. לא מגיב אלינו ולכן איננו יודעות מה הסבה.

בכל פעם שהקרוסלות מופעלות נכנסים בממוצע 15 אנשים.

5:40 - עזבנו.

5:52 - אייל

אנשים כבר מתגודדים בשולי מגרש החניה, ריח מדורה נישא באוויר.

אנחנו מתקדמות לכיוון הכניסה והנה, באמצע השביל ממנו יוצאים אנשים הותקנה קרוסלה ולידה שער.

אחד האנשים שיוצא אומר לנו: 'אני חושב שזה בשבילכם, שלא תראו'. ואומר שהתקינו עוד אחת מהעבר האחר של המחסום, מכיוון קלקיליה. לדבריו הקרוסלה הותקנה ביום שלישי בשבוע שעבר.

יצרנו קשר עם הבינ"ל הנמצאים מעברו ה'פלסטיני' של המחסום והוא מדווח כי קצב הכניסה היה טוב, עברו כבר כ-3500 אנשים ו-5 אנשים הוחזרו כי פג תוקפם של האישורים שבידיהם.

שמחנו לפגוש את מיודענו מ. אחד מבעלי הדוכנים במחסום חווארה שמצא עבודה בישראל.

ו- מטפטף צינור המים ליד השביל שמחוץ לגדרות המקיפים את המחסום.

6:25 - עזבנו.