עזון עתמה, יום א' 15.11.09, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
יעל ב. (רושמת), עמליה (מחליפה מתנדבת)
15/11/2009
|
Morning

שביתת האופנוענים האטה את צעדנו.


8:30 עזון עטמה
פועלים ספורים נותרו בהמתנה למעסיקים. אחד מהם אמר שהיתה צפיפות בשעות המוקדמות, וכי הבדיקה במעבר היתה איטית.