דיר שאראף (חביות), יום ב' 7.12.09, אחה"צ

צופות: 
פיתחיה ע., יעל ס. (מדווחת), נדים(נהג)
07/12/2009
|
אחה"צ

 

16:15 החיילים בתוך הבודקה. המכוניות חולפות חפשי.