בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 8.11.09, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
:זוג אורחים מאירופה, יהודית ב., טל ה. (מדווחת)
08/11/2009
|
אחה"צ

 בגין תקלה קשה למדי ברכב בדרכנו, מעט לפני אריאל, נקלענו לאיחור משמעותי.היות שכך, ומפאת השעה המוקדמת בה יורד החושך, הקדשנו את מרב השעה וחצי

של האור שנותרה לנו לכשהגיע הרכב החלופי, ולאחר שנוכחנו במו עינינו שבמחסומי בית פוריכ

וחווארה אין לכאורה חריגות מהנוהל השגרתי, התנועה זורמת פחות או יותר כסדרה,הכלב מרייר על מושבי מכונית אחת לכמה העוברות, בחרנו להראות לאורחינו הנדהמים את הכניסות הלא מכניסות לכפרים פלסטיניים מכבישי ההפרדה האתנית, את השמות הלאקיימים בשלטי הדרכים, הסברנו מה ואיך אנחנו רואות ונוכחות ומתעדות במנגנון מניעתהתנועה החופשית של פלסטינים בשטחיהם, וכתמיד, לא היינו צריכים להסביר הרבה כדישיבינו את הקשר בין המבטא הישראלי שלנו, הלוחית הצהובה, וההתעלמות הגמורה מאתנובמחסום האחד המכניס אותנו בחזרה לשטח מדינת ישראל. בנסיעה הלוך, מנינו במחסום צומת זעתרה/תפוח עשרות רבות של כלי רכב ממתינים לבידוקהמגיעים מכיוון. מיהרנו לדווח למוקד וכרגיל,  הבטיחו לנו לבדוק ולטפל... אורחינו המעורים מאוד בנעשה כאן בכלל ובכיבוש בפרט דרך תיווך התקשורתוקשרים אישיים עם עמיתים בארץ הביעו הערכה עצומה ותודה לארגון מחסוםווטששאיפשר להם לחבור אלינו ולראות בפועל מה שהם יודעים בכוח.