בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 1.10.09, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
שלומית ש., אורה א. (מדווחת)
01/10/2009
|
Afternoon
Seriously? Does this make us safer?

מת"קinfo-icon עציון 13:45 באולם המתינו שנים עשר אנשים. כולם זומנו לשב"כ, הגיעו ב-09:00,  נלקחו מהם תעודותיהם ומאז הם מחכים. צעיר אחד סיפר לנו שבאחת בלילה נכנסו חיילים לבית משפחתו, ערכו חיפוש, שהו בבית עד 04:00, ולפני שיצאו זימנו אותו ואת שלושת אחיו לפגישה עם השב"כ. ארבעת האחים התיצבו בעציון בבוקר ומסרו את תעודותיהם. אחד מהם הוכנס פנימה ב-10:00 ועדיין לא יצא. אין יודעים מה קרה לו. איש לא דיבר אתם מאז והם מודאגים.  צעיר אחר סיפר לנו שזאת הפעם החמישית שהוא מוזמן לפגישה עם השב"כ. ארבע פעמים הוא בא לפגישה בעציון, ובכל  פעם אמרו לו לחכות ובסוף היום הורו לו לבוא למחרת. שלישי סיפר שלפני שנתיים הציע לו איש השב"כ לשתף פעולה והוא סרב. מיד נשלל ממנו רשיון הכניסה לישראל ופרנסתו נפגעה. עכשיו זימנוהו שוב לפגישה והוא חושש ששוב ילחצו עליו לשתף פעולה. גם הוא, ככל האחרים, מחכה במקום מתשע בבוקר.  טלפנו לראווי וספרנו על תריסר האנשים המחכים כבר שעות רבות ובקשנו שידבר עם השב"כ והוא נענה בנימוס לבקשתנו. גם דני ואיאד, שאליהם פנינו בשבועות האחרונים, שוחחו עמנו בנימוס ונענו לרוב בקשותינו. כעבור זמן לא רב, הוחזרו תעודותיהם של שלושת האחים, אבל האח הרביעי לא יצא. לבקשתנו, ראווי הרשה לאדם תושב בית לחם להיכנס ולברר את עניינו היום, ולא דחה אותו ליום שני, יום הקבלה של תושבי בית-לחם, כי האיש הסביר שענינו כבר נדחה מיום שני שעבר, ושהיה יום כיפור והמת"ק היה סגור. גם אנשים נוספים הורשו להיכנס. 

בשעה שלוש נכנסו למגרש החניה משאיות ענקיות ועליהן מנופים גדולים. אדם מבוגר ניגש אלינו והתלונן שאסרו עליו לעבוד ולהפעיל את המנוף שלו במקום מגוריו באל פאג'ר והביאוהו לעציון. הפנינו אותו ל"יש דין". בינתיים התאספה ליד המשאיות חבורה של יהודים, אנשי המנהל האזרחי.

כשניסינו לדבר אתם, הם ענו בגסות וצעקו שנסתלק. כשהתרחקנו, יצא הצעיר שהוזמן היום לשב"כ בפעם החמישית, ואמר שהזמינוהו לבוא מחר. האם יש דרך לדרוש פיקוח על מעשי השב"כ?